Ikke kommenter ventede prisøkninger

De siste månedene har prisøkninger i dagligvaremarkedet fått mye medieoppmerksomhet. Uttalelser fra konkurrenter om mulige prisøkninger kan imidlertid gi høyere priser. Konkurransetilsynet ber nå dagligvareaktørene om å ikke kommentere hvilke prisendringer de ser for seg.

Konkurransetilsynet har de siste ukene hatt møter med Rema, Coop, Norgesgruppen, Bunnpris, NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørens forening (DLF), Orkla og Nortura.

Informasjon om kommende prisøkninger kan gjøre det tryggere for aktører å sette opp prisene dersom de vet at konkurrentene gjør det samme. Dermed risikerer man at konkurransen mellom markedsaktørene dempes.

– Med den prisveksten vi har sett på dagligvarer den siste tiden, er det særlig viktig å sørge for at konkurransen om dagligvarekundene er så god som mulig. Aktører bør derfor avstå fra å kommentere mulige prisøkninger, sier Beate Berrefjord, direktør ved Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse.

Konkurransetilsynet understreker at grunnlaget for møtene med de ovennevnte aktørene ikke er konkrete mistanker om ulovlig prissignalisering. Tilsynet har imidlertid ønsket å gi samme informasjon til aktører i markedet, og på denne måten oppfordre aktørene til å la være å kommunisere kommende prisøkninger i media.

Erfaringene fra møtene er at aktørene har vært positive til Konkurransetilsynets initiativ, og at bransjen setter pris på en slik samlet veiledning fra tilsynets side.

– Prisinformasjon til forbrukere kan være nyttig, og det kan derfor fremstå som forbrukervennlig å opplyse om hvilke prisøkninger dagligvarekunder kan vente fremover. Men slik informasjon kan dempe konkurransen mellom konkurrenter og derfor føre til høyere priser, noe som vil skade forbrukerne, sier Beate Berrefjord.

Det er ikke bare i dagligvaremarkedet at uttalelser om prisstrategi kan begrense konkurransen. Også i andre bransjer bør bedrifter avstå fra å kommentere prisøkninger i media. Konkurransetilsynet har tidligere gitt tilsvarende veiledning med gode resultat, blant annet i bankmarkedet.

Konkurransetilsynet utelukker ikke møter med flere aktører.

24319
Portrettbilde av Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet.
Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør for avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77