Ingen sammenslåing av Peppes og Dolly

Nærings- og fiskeridepartementet er enig med Konkurransetilsynet i at Umoe Restaurant AS sitt oppkjøp av Dolly Dimple’s skal forbys.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at de to pizzarestaurant-kjedene Peppes Pizza og Dolly Dimple’s er svært like og derfor er nære konkurrenter. Departementet opprettholder tilsynets vedtak.

Les pressemeldingen fra departementet >>

– Konkurransetilsynet skal vurdere om fusjoner og oppkjøp er til forbrukernes beste. Klagebehandlingen bekrefter tilsynets vurdering at Peppes Pizza og Dolly Dimple’s er nære konkurrenter, og at en sammenslåing kan føre til økte priser og dårligere kvalitet til kundene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

15. september 2016 vedtok Konkurransetilsynet å stanse oppkjøpet av Dolly Dimple’s. Umoe Restaurants klaget på vedtaket. 20. januar 2017 ble det klart at Nærings- og fiskeridepartementet vil opprettholde Konkurransetilsynets vedtak.

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kontaktinformasjon
Pressetelefon: 47 66 77 77

Pressebilder Lars Sørgard >>