Peppes Pizza får ikke kjøpe Dolly Dimple’s

Konkurransetilsynet forbyr Umoe Restaurants AS å kjøpe Dolly Dimple’s Norge AS. Årsaken er at oppkjøpet vil føre til at konkurransen innen restaurantmarkedet og take-away-markedet blir vesentlig begrenset.

Umoe Restaurants AS, som eier Peppes Pizza, har inngått avtale om å kjøpe Dolly Dimple’s. Peppes Pizza og Dolly Dimple’s er i dag de to eneste landsdekkende pizzakjedene som opererer innen både restaurant- og take-away-markedet.

– Peppes Pizza og Dolly Dimple’s er nære konkurrenter, og konkurransepresset mellom dem vil forsvinne dersom de får samme eier. Dette kan føre til økte priser på pizza og dårligere kvalitet til kundene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

 

Intervjuet kunder
Konkurransetilsynet skal stanse foretakssammenslutninger som fører til vesentlig begrensning av konkurransen. For å vurdere konkurransesituasjonen i lokale og nasjonale markeder har tilsynet blant annet gjennomført intervjuer av kunder i flere av partenes restauranter, samt gjennomført en web-undersøkelse hos et utvalg av partenes kunder.

– Oppkjøpet ville ført til redusert konkurranse både nasjonalt og i 20 lokale markeder. Peppes Pizza ville fått økt markedsmakt som de kunne utnyttet til ulempe for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

 

Avhjelpende tiltak
Peppes Pizza har kommet med forslag til avhjelpende tiltak for å begrense de konkurranseskadelige virkningene av kjøpet.

– Konkurransetilsynet har vurdert de foreslåtte tiltakene, og kommet til at de ikke var tilstrekkelige til å fjerne tilsynets bekymringer, sier Gabrielsen.

Konkurransetilsynets vedtak er sendt partene i dag.

 

Konkurransetilsynets saksbehandling

– Melding om at Umoe Restaurants AS kjøper Dolly Dimple’s Norge AS mottatt 5. april 2016
– Varsel om at inngrep kan bli aktuelt sendt 10. mai 2016
– Varsel om at oppkjøpet kan bli stanset sendt 14. juli 2016
– Partenes merknader og forslag til avhjelpende tiltak mottatt 4. august 2016
– Vedtak om å forby foretakssammenslutningen sendt 15. september 2016

Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Kontaktinformasjon

Magnus Gabrielsen
Avdelingsdirektør
E-post: maga@kt.no
Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77

 

Dokumenter

Vedtak V2016-6 – offentlig versjon – Umoe Restaurants AS – Dolly Dimple’s Norge AS