Innlegg: Kan vi samarbeide?

Tenk deg at det skal bygges et nytt, stort bygg på stedet du bor. Du har veldig lyst på jobben, men er usikker på om firmaet ditt er stort nok for oppgaven. Hva ville du ha gjort?

Innlegget er skrevet av seniorrådgiver Line Skorpa Nygaard i Konkurransetilsynet.

Konkurranse kan beskrives som en prosess hvor tilbyderne kjemper om kjøpernes gunst. Konkurranse gir lavere priser, innovasjon og bedre service til samfunnets beste.

I et velfungerende marked vil kundene altså kunne forhandle med flere aktører for å få det beste tilbudet og den beste ytelsen.

Hvis to selskaper hver for seg kan by på samme kontrakt er de konkurrenter. Dersom firmaet ditt er stort nok til jobben med det nye bygget på hjemstedet ditt kan du dermed i utgangspunktet ikke samarbeide med en annen konkurrent om et felles tilbud. Samarbeider du derimot med konkurrenten din om et felles tilbud fjerner man et viktig konkurransepress i konkurransen.

Dette hindrer den beste utnyttelsen av samfunnets felleskasse.

Samarbeid mellom konkurrenter i en anbudskonkurranse fjerner en usikkerhet om hva som blir konkurrentens strategi og neste trekk. En grunnleggende forutsetning for konkurranse er derfor at hver enkelt aktør bestemmer sin egen markedsatferd og sine priser.

Økonomisk kriminalitet
Ulovlig anbudssamarbeid er en alvorlig form for økonomisk kriminalitet, og er forbudt etter konkurranseloven § 10. Ulovlig samarbeid kan få mange uheldige konsekvenser for kunden og for samfunnet generelt, slik som færre tilbud, høyere priser og dårligere service.

Konkurransetilsynet kan ilegge et overtredelsesgebyr på inntil ti prosent av bedriftens årlige omsetning.

Bygg- og anleggsbransjen er et godt eksempel på markeder med mye anbudskonkurranser om små og store prosjekt. Konkurransetilsynet har gebyrlagt og etterforsket flere aktører for ulovlig prosjektsamarbeid i denne bransjen de siste årene. Senest i 2017 ble seks aktører i elektrobransjen gebyrlagt til sammen over 18 millioner kroner. I 2016 fikk to selskaper innenfor slamhåndtering gebyr på til sammen seks og en halv millioner kroner.

Nok kapasitet?
Hvis man av ulike grunner ønsker å inngå et prosjektsamarbeid er det noen vurderinger man må gjøre først. Er dere ikke innenfor samme type virksomhet, den ene er for eksempel tømrer og den andre er rørlegger, og begge trengs i tilbudet, kan dere fint levere sammen. Er dere derimot begge tømrere må du først vurdere om du kan levere tilbud alene.

Det er forståelig at dette er en krevende vurdering, men det er en del av det å drive næringsvirksomhet. Konkurransegrunnlaget og de krav som stilles av kunden er utgangspunktet for vurderingen av om du kan by. Dersom du kommer frem til at du har tilstrekkelig kapasitet, eller enkelt kan gjøre visse tilpasninger for å utvide kapasiteten din, er du en konkurrent i anbudskonkurransen.

Risiko en del av gamet
Mange, store eller komplekse anbudskonkurranser kan gjøre at selskaper mener de risikerer å ta seg vann over hodet hvis de skal gjøre det alene. Det er klart at selskapene ønsker minst mulig risiko og mest mulig fortjeneste. Utgangspunktet er likevel at en viss risiko er en del av driften. Det er en del av konkurransen å velge sin risikoprofil og by deretter.

Det kan være fristende med risikospredning og derfor heller inngå et samarbeid om felles tilbud med en konkurrent. «Vi ville ikke ha bydd på denne oppgaven selvstendig og da er jeg ingen konkurrent» er en nokså utbredt tanke. Det er imidlertid den objektive evnen og ikke selskapenes subjektive vilje til å by i konkurransen som er avgjørende.

Figur som forklarer hva som er og ikke er ulovlig samarbeid.

Det sentrale er om du kunne levert tilbud, ikke om du faktisk sier at du ikke ville levert tilbud. Dette gir mening.

Spørsmålet om man enkelt kan utvide kapasiteten sin er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er en objektiv vurdering av reell kapasitet. Kapasitet som er bundet opp i allerede inngåtte avtaler trekkes fra. Men spør deg gjerne – kan jeg leie inn eller gjøre interne omrokkeringer som frigjør nødvendige ressurser for meg? Kanskje kan man trekke på andre deler av bedriften.

Bruk av underleverandør er også en måte å kjøpe inn en nødvendig innsatsfaktor som setter deg i stand til å levere et ekstra bud. Det er som den store hovedregel bedre for den som lyser ut anbud å motta to konkurrerende tilbud enn ett felles.

Gevinster med samarbeidet
Et samarbeid som i utgangspunktet er ulovlig kan likevel være tillatt om selskapene kan påvise gevinster med samarbeidet som oppveier konkurranseskaden og kommer forbrukerne til gode. Det er ikke nok at det blir gevinster for dere som samarbeider, det må videreføres til kunden. Spør deg selv; vil dette samarbeidet komme kundene til gode? Disse gevinstene må også kunne dokumenteres overfor Konkurransetilsynet. Det er en høy terskel for å kunne snu et klart konkurranseskadelig samarbeid til et lovlig samarbeid.

Klare svar
Bygg- og anleggsbransjen har et ønske om klare svar på hva som er lov og hva som er ulovlig. Det finnes tilgjengelig veiledning både hos Konkurransetilsynet, advokatkontorer og bransjeorganisasjoner.

Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gi forhåndsgodkjenning i enkeltsaker. Det er foretakenes eget ansvar å vurdere om deres atferd er på riktig side av loven.

Som ved de fleste problemstillinger finnes det nyanser og gråsoner, men regelen er enkel; kan du levere på egen hånd kan du i utgangspunktet ikke levere sammen med konkurrenten din.

Konkurransetilsynet er opptatt av å sikre at kundene får lave priser og et stort utvalg, og generelt blir dette sikret når det er mange konkurrenter på markedet.

Innlegget ble først publisert på byggmesteren.as 13. februar 2018.

730
Portrettbilde av Line Skorpa Nygaard i Konkurransetilsynet.
Line Skorpa Nygaard i Konkurransetilsynet.