Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 20
  [category] => Array
    (
      [0] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)

Kategori: Veiledning

Dato Tittel
06.01.2023 Høringsuttalelse – prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II
06.01.2023 Høringsuttalelse – kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord
06.07.2022 Veileder om prisdiskriminering
22.12.2017 Veileder til saksbehandlingen ved kontroll med foretakssammenslutning
14.06.2016 Veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10
08.06.2015 Veiledning – utarbeidelse av økonomiske analyser
17.01.2014 Veiledning – drivstoffmarkedet
21.01.2013 Veiledning – bruk av bindende videresalgspriser
09.11.2011 Veiledning – fusjonskontrollregler på Statens pensjonsford utlands (SPU) eiendomsinvesteringer i utlandet
12.05.2009 Veiledning – registrering av utvekslingspostkontor i Norge
10.06.2009 Veiledning – SAS Credits – forbudet mot bonusprogram i innenriks norsk luftfart
14.06.2006 NOR-WAY Bussekspress – veiledning om samarbeid om fellesfunksjoner for landsdekkende ekspressbussnett
11.10.2005 Veiledning – konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger
29.06.2005 Veiledning – Pris- og anbudssamarbeid i drosjemarkedet
07.09.2005 Veiledning – overføring av næringseiendom og begrepet «foretakssammenslutning»
22.08.2005 Veiledning – Konkurranseforholdene mellom offentlige og private i helsesektoren
04.02.2005 Veiledning – arbeidsfellesskap/prosjektsamarbeid
14.12.2004 Presiserende tolking av forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler