Møteplasser

  • Karriere- og arbeidslivsdager for studenter
  • Bedriftspresentasjoner for studenter og skoleelever

 

Trainee/Internship

Et trainee-opphold eller et internship i Konkurransetilsynet vil være tilknyttet en av tilsynets tre markedsavdelinger. Markedsavdelingene analyserer konkurranseforhold og gjennomfører tiltak for å fremme effektiv konkurranse. Som trainee og i et internship vil du jobbe i prosjektgruppe på en av de pågående sakene i Konkurransetilsynet. Du vil gjennom dette arbeidet komme rett i kjernen av hvordan tilsynet arbeider, og du vil få muligheter til å jobbe med spennende problemstillinger innen konkurranserett og konkurranseøkonomi.

Vi kan tilby trainee-opphold for jusstudenter på fjerde og femte studieår, og det er en fordel om du har interesse for konkurranserett.

Vi kan tilby et internship for masterstudenter innen økonomi, og det er en fordel om du har interesse for konkurranseøkonomiske emner.

 

Praksisplass

Konkurransetilsynet samarbeider også med Universitetet i Bergen om praksisplass for masterstudenter som går på medier og kommunikasjon. Som student i praksisperioden vil du være knyttet til kommunikasjonsstaben i tilsynet. Du får da et innblikk i de viktigste kommunikasjonskanalene tilsynet bruker, og en grunnleggende forståelse for strategisk kommunikasjon. Noen ganger deltar studenten i planlegging og gjennomføring av et prosjekt for kommunikasjonsstaben i Konkurransetilsynet.

 

Masteroppgave

Konkurransetilsynet deler hvert år ut pris til mastergradstudenter i samfunnsøkonomi og rettsvitenskap. Den beste masteroppgaven innen hvert av de to fagområdene blir premiert med 25.000,-. Målet med konkurransen er å øke interessen for konkurranseøkonomi og konkurranserett blant studenter, og å utvikle nettverket mellom akademia og tilsynet.

For studenter i rettsvitenskap må oppgaven handle om et tema innen norsk og/eller internasjonal konkurranserett. I samfunnsøkonomi må oppgaven ta for seg konkurranseøkonomiske problemstillinger, som for eksempel hvordan markeder fungerer, virkninger av konkurransereguleringer eller effekter av offentlige tiltak.

 

Påmelding

I årets konkurranse skal masteroppgaven være levert inn i undervisningsåret 2022–2023 til undervisningsstedet.
Oppgaven må være en del av eksamen til mastergrad med minst 30 studiepoeng.

Frist for å delta i konkurransene om beste masteroppgave i konkurranserett og konkurranseøkonomi er satt til 30. september 2023. Påmeldingen er nå stengt.

Det er en forutsetning for å delta i konkurransen at Konkurransetilsynet kan gjøre oppgaven tilgjengelig på tilsynets nettside uten honorering utover premien.

Masteroppgaven skal sendes til post@konkurransetilsynet.no sammen med kontaktinformasjon. I tillegg skal og karakterutskrift fra masteroppgaven følge med eller ettersendes når karakter foreligger.

 

Vurdering

Oppgavene blir vurdert av en jury med juridisk direktør og sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og to eksterne jurymedlemmer innen jus og økonomi.

Se forslag til tema for masteroppgave.

Se liste over tidligere prisvinnere.

Konkurransetilsynet deler hvert år ut pris til mastergradstudenter i samfunnsøkonomi og rettsvitenskap. Den beste masteroppgaven innen hvert av de to fagområdene blir premiert med kroner 25.000,-.
Konkurransetilsynet deler hvert år ut pris til mastergradstudenter i samfunnsøkonomi og rettsvitenskap. Den beste masteroppgaven innen hvert av de to fagområdene blir premiert med kroner 25.000,-.
Kontaktperson

Heid June Simonsen
Seksjon for HR og fellestjenester
E-post: hjsi@kt.no