Møteplasser

  • Karriere- og arbeidslivsdager
  • Bedriftspresentasjoner
  • Skolebesøk – Konkurransetilsynet tar imot besøk fra klasser fra videregående skoler. Kontakt Synnøve Tangen Stub dersom dere ønsker et besøk med din klasse.

 

Trainee/Internship

Et trainee opphold eller et internship i Konkurransetilsynet vil være tilknyttet en av tilsynets tre markedsavdelinger. Markedsavdelingene analyserer konkurranseforhold og gjennomfører tiltak for å fremme effektiv konkurranse. Som trainee og i et internship vil du jobbe i prosjektgruppe på en av de pågående sakene i Konkurransetilsynet. Du vil gjennom dette arbeidet komme rett i kjernen av hvordan tilsynet arbeider, og du vil få muligheter til å jobbe med spennende problemstillinger innen konkurranserett og konkurranseøkonomi.

Vi kan tilby trainee opphold for jusstudenter på fjerde og femte studieår, og det er en fordel om du har interesse for konkurranserett.

Vi kan tilby et internship for masterstudenter innen økonomi, og det er en fordel om du har interesse for konkurranseøkonomiske emner.

 

Masteroppgave

Konkurransetilsynet deler hvert år ut pris til mastergradstudenter i samfunnsøkonomi og rettsvitenskap. Den beste masteroppgaven innen hvert av de to fagområdene blir premiert med kroner 25.000,-. Målet med konkurransen er å øke interessen for konkurranseøkonomi og konkurranserett blant studenterr, og å utvikle nettverket mellom akademia og tilsynet.

For studenter i rettsvitenskap må oppgaven handle om et tema innen norsk og/eller internasjonal konkurranserett. I samfunnsøkonomi må oppgaven ta for seg konkurranseøkonomiske problemstillinger, som for eksempel hvordan markeder fungerer, virkninger av konkurransereguleringer eller effekter av offentlige tiltak.

 

Påmelding
I årets konkurranse skal masteroppgaven være levert inn i undervisningsåret 2019–2020 til undervisningsstedet.
Oppgaven må være en del av eksamen til mastergrad med minst 30 studiepoeng.

Ny frist for å delta i konkurransene om beste masteroppgave i konkurranserett og konkurranseøkonomi er satt til 1. november. På grunn av koronasituasjonen har noen studenter fått utvidet frist for innlevering av masteroppgaven på studiestedet sitt. For å gi alle studenter som har skrevet masteroppgave studieåret 2019/2020 anledning til å delta, har Konkurransetilsynet utvidet fristen til 1. november. Den nye fristen vil gjelde for alle studenter uavhengig om de har fått utvidet frist til masteroppgaven eller ikke på studiestedet sitt.

Det er en forutsetning for å delta i konkurransen at Konkurransetilsynet kan gjøre oppgaven tilgjengelig på tilsynets nettside uten honorering utover premien.

Masteroppgaven skal sendes til post@konkurransetilsynet.no sammen med kontaktinformasjon. I tillegg skal og karakterutskrift fra masteroppgaven følge med eller ettersendes når karakter foreligger.

 

Vurdering
Oppgavene blir vurdert av en jury med juridisk direktør og sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og to eksterne jurymedlemmer innen jus og økonomi.

Se forslag til tema for masteroppgave >>

Se liste over tidligere prisvinnere >>

Ikon for Fra Karrieredagen ved NHH høsten 2018.
Fra Karrieredagen ved NHH høsten 2018.