Konkurranseklagenemnda fungerer godt som klageinstans

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår mulige endringer i konkurranseloven knyttet til saksbehandlingen i konkurransesaker. Konkurransetilsynet skriver blant annet i sitt høringssvar at Konkurranseklagenemnda som klageinstans fungerer godt, og at det ikke er hensiktsmessig å endre dagens ordning nå. 

Nærings- og fiskeridepartementet har i høringsnotatet foreslått flere endringer i konkurranseloven, og departementet åpner også for at Konkurranseklagenemnda kan avvikles eller at dagens saksbehandlingsregler for nemnda endres betydelig.  

-Konkurransetilsynet er av den oppfatning at dagens ordning med Konkurranseklagenemnda som klageinstans over tilsynets vedtak fungerer godt, og at kravet om behandling i nemnda som prosessforutsetning bør beholdes, sier Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet. 

Dersom behandling i Konkurranseklagenemnda som prosessforutsetning faller bort er det etter tilsynets oppfatning sannsynlig at antall saker i nemnda reduseres, slik at det ikke lenger blir forsvarlig å opprettholde ordningen med nemndsbehandling.  

Departementet foreslår også å forkorte klagefristen i saker om overtredelsesgebyr. Konkurransetilsynet er enig i at effektivitetshensyn kan tale for å forkorte dagens seksmånedersfrist for å klage tilsynets vedtak inn for nemnda, men tilsynet er av den oppfatning at en klagefrist på 15 virkedager fremstår for kort. Forslaget om endringer i klagefristen må etter tilsynets oppfatning også ses i sammenheng med eventuelle øvrige lovendringer.  

I tillegg er Konkurransetilsynet positiv til departementets forslag om å gjøre det mulig for konkurransemyndighetene å reise søksmål over nemndas vedtak, da tilsynet mener at staten også bør ha mulighet til å få prøvd nemndas vedtak for domstolene. Konkurransetilsynet støtter også flere av departementets øvrige forslag til lovendringer, blant annet endringer i saksbehandlingsreglene samt forslag om hjemmel for å kreve renter dersom overtredelsesgebyr ilagt av Konkurransetilsynet ikke betales innen fristen.  

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47667777

					Array
(
  [id] => 35944
  [title] => Høringsuttalelse forslag til endringer i konkurranseloven
  [filename] => 2021_0534_Horingsuttalelse-Forslag-til-endringer-i-konkurranseloven-1.pdf
  [url] => https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2022/01/2021_0534_Horingsuttalelse-Forslag-til-endringer-i-konkurranseloven-1.pdf
  [link] => https://konkurransetilsynet.no/konkurranseklagenemnda-fungerer-godt-som-klageinstans/2021_0534_horingsuttalelse-forslag-til-endringer-i-konkurranseloven-2/
  [alt] => 
  [author] => 33
  [description] => 
  [caption] => 
  [name] => 2021_0534_horingsuttalelse-forslag-til-endringer-i-konkurranseloven-2
  [status] => inherit
  [uploadedTo] => 35942
  [date] => 1641800184000
  [modified] => 1641820841000
  [menuOrder] => 0
  [mime] => application/pdf
  [type] => application
  [subtype] => pdf
  [icon] => https://konkurransetilsynet.no/wp-includes/images/media/document.png
  [dateFormatted] => 10. januar 2022
  [nonces] => Array
    (
      [update] => 
      [delete] => 
      [edit] => 
    )

  [editLink] => 
  [meta] => 
  [authorName] => Ronja Bell Breisnes
  [authorLink] => 
  [uploadedToTitle] => Konkurranseklagenemnda fungerer godt som klageinstans
  [uploadedToLink] => 
  [filesizeInBytes] => 966036
  [filesizeHumanReadable] => 943 KB
  [context] => 
  [cloud_media] => 0
  [is_video] => 0
  [video_url] => 
)