Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets forbud mot DNBs kjøp av Sbanken

Konkurranseklagenemnda har i dag opphevet Konkurransetilsynets forbud mot DNBs kjøp av Sbanken. – Vi vil lese nemndas vedtak nøye, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurransetilsynet forbød 16. november 2021 DNBs oppkjøp av Sbanken, fordi tilsynet vurderte at oppkjøpet ville begrense konkurransen i markedet for fondsdistribusjon. DNB klaget 3. desember 2021 vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda. Nemnda har nå kommet til at Konkurransetilsynets vedtak skal oppheves.

Konkurransetilsynets vurdering var at DNBs oppkjøp ville fjerne konkurransen mellom DNB og Sbanken, og at oppkjøpet ville fjernet det særlige konkurransepresset som Sbanken står for i hele markedet.

– Konkurranseklagenemnda har, i motsetning til Konkurransetilsynet, kommet til at det ikke er sannsynliggjort at oppkjøpet vil kunne medføre betydelig konkurranseskade. Vi skal nå sette oss nøye inn i nemdas vurdering, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

– Vi tar Konkurranseklagenemndas avgjørelse til etterretning, men er selvsagt skuffet over at nemnda konkluderer ulikt oss, sier prosjektleder Magnus Friis Reitan.

Konkurranseklagenemdas vedtak kan du lese her.

Dette er saken:  

 • 15. april 2021: Det blir kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken
 • 20. mai 2021: Konkurransetilsynet får melding om den planlagte foretakssammenslutningen
 • 24. juni 2021: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet
 • 26. august 2021: Konkurransetilsynet sender nytt varsel om stans av DNBs oppkjøp av Sbanken, basert på nye vurderinger og analyser
 • 16. september 2021: DNBs og Sbankens frist til å svare på Konkurransetilsynets varsel om mulig stans av fusjonen
 • 6. oktober 2021: DNB kommer med forslag til avhjelpende tiltak dagen før tilsynets frist for endelig konklusjon, og tilsynet utsetter derfor fristen
 • 27. oktober 2021: DNB anmoder nok en gang om utsatt frist, og tilsynet utsetter fristen for endelig konklusjon på nytt
 • 5. november 2021: DNB kommer med nytt forslag til avhjelpende tiltak
 • 18. november 2021: Konkurransetilsynets endelige frist for å komme med endelig konklusjon i saken. Les vedtaket her. 
 • 3. desember 2021: DNB klager vedtaket inn for Konkurranseklagenemda.
 •  16. mars 2022: Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak.
36422
Konkurransedirektør Tina Søreide.
Konkurransedirektør Tina Søreide.
25358
Portrettbilde av Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet.
Magnus Friis Reitan, Norwegian Competition Authority.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

 

Tina Søreide

Konkurransedirektør

Pressebilder >>

 

Magnus Reitan

Prosjektleder

Pressebilder >>