Konkurranseklagenemnda opphever vedtak mot aktører i bokmarkedet

Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak mot fem aktører i bokmarkedet. Nemnda er ikke enig med tilsynet i at fire forlag og Bokbasen har brutt konkurranseloven.

Konkurranseklagenemnda er ikke enig med Konkurransetilsynet i at partene har brutt konkurranseloven § 10 om ulovlig samarbeid, og at samarbeidet utgjorde en såkalt formålsovertredelse. Gebyrene som partene ble ilagt faller dermed bort.  

I denne saken mente Konkurransetilsynet at det var tale om ulovlig informasjonsutveksling mellom konkurrenter i et konsentrert marked. Konkurranseklagenemnda er uenig i vår avgjørelse, og vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av nemndas vedtak, sier konkurransedirektør Tina Søreide. 

Ettersom Konkurranseklagenemnda har kommet til at partene får medhold i sine klager er saken endelig avgjort. 

– Denne saken vil nå avsluttes fra Konkurransetilsynets side. Tilsynet har ikke anledning til å bringe dette vedtaket inn for domstolsapparatet, men for fremtidige saker vil tilsynet ha slik mulighet etter en nylig lovendring, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.  

Konkurranseklagenemndas pressemelding: Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak – Klagenemndssekretariatet

Dette er saken: 

  • Konkurransetilsynet gjennomførte i januar 2018 bevissikring hos de fem involverte aktørene. 
  • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått. 
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til aktørene 24. september 2020. 
  • De fem aktørene ga sine tilsvar til Konkurransetilsynets varsel i januar 2021. 
  • 29. november 2022 ila Konkurransetilsynet de fem aktørene et gebyr på 545 millioner kroner. 
  • Mai 2023 klaget partene vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda. 
  • 23. november 2023 opphevet Konkurranseklagenemnda Konkurransetilsynets vedtak. 
36952
Portrettfoto av Tina Søreide
Tina Søreide, konkurransedirektør.
24802
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77