Konkurransetilsynet får fullt medhold – opprettholder gebyr på 788 millioner til Telenor

Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet og opprettholder gebyret på 788 millioner kroner.

– Vi er meget tilfreds med at Konkurranseklagenemnda deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Klagenemnda opprettholder det ilagte gebyret på 788 millioner kroner, noe som er det høyeste gebyret ilagt et foretak i Norge for overtredelse av konkurranseloven.

 

Konkurransetilsynets vedtak
Norge har vært ett av svært få land i Europa med bare to mobiloperatører som har egne landsdekkende mobilnett, med Telenor som den dominerende aktøren. Mobiloperatører uten eget landsdekkende nett må leie tilgang i Telenors eller Telias nett. På grunn av manglende konkurranse er det norske markedet fremdeles regulert. Etablering av et tredje mobilnett har derfor vært sentralt for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet.

Fra 2007 startet Network Norway byggingen av et tredje mobilnett sammen med Tele2. I utbyggingsperioden kjøpte Network Norway tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ennå ikke var bygget.

I 2010 endret Telenor vilkårene i avtalen med Network Norway om leie av Telenors nett, og det er disse endringene som er bakgrunnen for overtredelsen av konkurranseloven.

Les pressemeldingen fra Konkurransetilsynets vedtak her >>

Offentlig versjon av Konkurransetilsynets vedtak her >>

 

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kontaktinformasjon:

Lars Sørgard
Konkurransedirektør

Pressebilder >>

 

Pressetelefon: 47 66 77 77