Konkurransetilsynet sin strategiplan fram mot 2027

 

Styrka konkurranse i daglegvaremarknaden, digitale marknader og berekraft er blant Konkurransetilsynet sine strategiske satsingsområder fram mot 2025.

Konkurransetilsynet sin nye strategiplan vart vedteken seint i 2022 og er gjeldande fram til 2027. Dei overordna strategiske målsettingane for tilsynet fram mot 2027 er:

1) Målretta i handhevinga

2) Klar og tydeleg pådrivar

3) Føretrekt og profesjonell arbeidsgjevar

Strategiplanen peikar ut framtidige risikomoment og prioriteringar.

 

 

Visualisering av Konkurransetilsynets strategiplan

Portrettbilde av Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide