Konkurransetilsynets juskonferanse

Torsdag 9. juni 2022 inviterer Konkurransetilsynet til konferanse i konkurranserett med fremstående nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Konferansen blir i år holdt på hotell Scandic Bergen City.

Konferansen vil gi en nyttig oppdatering på sentrale områder innen norsk og internasjonal konkurranserett. Konkurransedirektør Tina Søreide vil åpne konferansen og innlede med nytt fra tilsynet.

Professor emeritus ved King’s College Richard Whish kommer til Bergen for å gi en oversikt over den senere tids utviklingen innen EU/EØS-konkurranseretten. Isabel Pereira Alves fra DG Konkurranse vil holde et innlegg om Kommisjonens oppdaterte gruppefritak og retningslinjer for vertikale avtaler. Dette regelverket trådte i kraft 1. juni 2022. Videre vil Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør  for mat, helse og handel i Konkurransetilsynet, fortelle om hva tilsynet gjør for å fremme konkurranse i dagligvaremarkedet. Til slutt vil Karin Fløistad, leder for Konkurranseklagenemnda, gjøre seg noen betraktninger om hvor vi står etter fem år med konkurranseklagenemnd.

 

Program

 

 

09:30 Velkomstkaffe og registrering

 

10.00 Åpning av konferansen og nytt fra tilsynet

Tina Søreide, konkurransedirektør, Konkurransetilsynet

 

10.30 Recent developments in EU/EEA Competition Lawpart 1
Richard Whish, professor emeritus, King’s College London

 

11.30 Pause

 

11.40 Recent developments in EU/EEA Competition Law – part 2

Richard Whish, professor emeritus, King’s College, London

 

12.30 Lunsj

 

13.30 The 2022 Vertical Block Exemption Regulation and the Vertical Guidelines: What’s new?

Isabel Pereira Alves, case handler Unit A-1, DG Competition, European Commission

 

14.30 Pause

 

14.45 Hva gjør Konkurransetilsynet for å fremme konkurransen i dagligvaremarkedet?

Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør for avdeling for mat, handel og helse (MHH)

 

15.45 Pause

 

16.00 Fem år med konkurranseklagenemnd – hvor står vi?

Karin Fløistad, advokat og leder av Konkurranseklagenemnda

 

16.30 Mingling og tapas

Programmet er slutt for dagen. Det blir mingling og tapas på hotellet

 

Konferansen har de siste årene blitt godkjent som etterutdanning av Advokatforeningen.

Påmelding til juskonferansen 2022 er nå stengt.

Påmeldingsfrist: 1. juni 2022.

Deltakeravgift: Kr. 3.500,-.

Deltakeravgiften vil bli belastet ved avmelding etter påmeldingsfristen.

Ved spørsmål kontakt Toril Fotland på tlf. 984 82 557 / tofo@kt.no.