Kreditorene bør dekke deler av inkassogebyret

Det bør utredes alternativer til nåværende regulering for inkassobransjen, hvor konkurransen mellom inkassoforetakene også kommer skyldner til gode gjennom reduserte gebyrer, skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag til ny inkassolov og inkassoforskrift. Arbeidsgruppen foreslår ulike endringer, deriblant en betydelig reduksjon i inkassoforetakenes gebyrer til skyldnere ved inndriving av krav.

Konkurransetilsynet er positiv til at inkassoforetakenes regulerte gebyrer reduseres for å gjenspeile inkassoforetakenes reduserte kostnader. En videreføring av dagens system med maksimalsatsregulering vil imidlertid ikke i tilstrekkelig grad beskytte skyldnerne mot å betale for høye gebyrer til inkassoforetakene.

Tilsynet foreslår at myndighetene pålegger fordringshaver å måtte betale en bestemt prosentandel av inkassoforetakenes gebyrer. Dette vil kunne gi inkassoforetakene insentiver til å konkurrere om å gi lavere gebyrer til skyldnere.

– En slik regulering vil føre til at skyldner også får ta del i gevinstene ved konkurransen mellom inkassoforetakene, og samtidig sikre at gevinster ved den teknologiske utviklingen i bransjen kommer skyldner til gode. Tilsynet anbefaler at forslaget utredes før ny inkassolovgivning vedtas, sier Martin Wessel, økonom i Konkurransetilsynet.

Les Konkurransetilsynets høringssvar her >>

Portrettbilde av Martin Wessel som er økonom i Konkurransetilsynet.
Martin Wessel, økonom i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Martin Wessel,
økonom i Konkurransetilsynet

Pressetelefon: 47 66 77 77


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>