Kronikk: Høye priser på drivstoff i ditt nærområde?

Høye priser på drivstoff har stor innvirkning på folks økonomi. Særlig frustrerende er det nok for de som opplever mye høyere priser enn i naboområdene. Lokale forhold kan gi lokale prisforskjeller, men som kunde har man mer påvirkning på prisen enn man kanskje tror. Og det er nok at en liten gruppe bruker kundemakten sin for at det skal bli lavere priser for alle.

Kronikken er skrevet av Inger Sommerfelt Ervik, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har tidligere beskrevet hvordan drivstoffprisene svinger. Prisøkninger inntreffer omtrent samtidig i hele Norge, etterfulgt av flere dager med dalende priser. Det er store lokale forskjeller i hvor fort prisene synker, og dette kan gi store prisforskjeller. Dette gjelder også for steder som ligger forholdvis nært hverandre.

Ofte forventer vi lavere priser på større steder enn på mindre steder. Likevel er det ikke alltid slik. Romsdals Budstikke meldte i sommer at Molde har høyest drivstoffpriser i Romsdal. FrPs ordførerkandidat i Tromsø var ute i avisen Nordlys og uttrykte frustrasjon over at prisene i Tromsø er mye høyere enn i områdene rundt. Han ba Konkurransetilsynet komme på banen og sjekke lovligheten av dette.

I Konkurransetilsynet har vi stor forståelse for at det er frustrerende når man må betale betydelig mer enn de gjør i naboområder. Vi følger drivstoffmarkedet tett. Vi har pålagt de store drivstoffkjedene å melde inn til oss hver gang de kjøper stasjoner av hverandre, og i tillegg kartlegger og analyserer vi prisene i markedet. Vi gir også prisinformasjon til forbrukere slik at det skal være litt lettere å vite når det er lurt å handle. Denne informasjonen ligger blant annet på tilsynets temasider om drivstoff. Dersom vi oppdager noe som gir oss mistanke om ulovlig samarbeid i markedet, vil vi ta dette på største alvor.

Prisforskjeller

Det er flere grunner til at vi ser så store lokale prisforskjeller på drivstoff. Noe handler om forskjeller i kostnader, for eksempel ved transport av drivstoff, men det forklarer bare en liten del.

Konkurransesituasjonen er viktig for drivstoffprisene, og konkurransen påvirkes av en rekke ting. Blant annet hvor mange kjeder, hvilke kjeder og hvilke type stasjoner som er til stede i området. Ubetjente stasjoner trekker normalt prisene ned og noen steder bidrar mindre, litt nytenkende stasjoner, som for eksempel Tanken, til sterkere konkurranse og lavere priser.

I byer er det som regel flere kjeder til stede, og dette gir ofte lavere priser. Likevel ser vi at dette ikke alltid skjer. Det kan skyldes stasjonenes plassering. Bensinstasjoner setter ned prisen fordi den ønsker å tiltrekke seg flest mulig kunder – og jo lenger tid en stasjon er billigst, dess flere ekstra kunder kan den tiltrekke seg. Når stasjoner ligger tett, kan de lettere overvåke hverandres priser og derfor senke prisen raskere når konkurrentene gjør det. Da antar stasjonene også at de kun vil være billigst en liten stund, og det gjør det mindre attraktivt å sette ned prisen i utgangspunktet. Resultatet kan bli sjeldnere prisreduksjoner og høye priser på steder vi ville forventet lave priser.

Hva er lov?

Det er normalt forbudt med kontakt mellom konkurrerende stasjoner som påvirker hvordan de setter prisen. Dette gjelder både direkte og indirekte kontakt.

Mange tenker at det har skjedd noe ulovlig når to stasjoner har helt like priser, men det trenger ikke være tilfellet. I drivstoffmarkedet er det vanlig å følge med på hverandres prismaster, og individuelt beslutte å sette prisen likt som den på nabostasjonen. Dette er normalt ikke ulovlig.

Det er heller ingenting i konkurranseloven som regulerer hvor store prisforskjeller mellom ulike områder kan være. Store prisforskjeller mellom to stasjoner er ofte et tegn på at de ikke konkurrerer om de samme kundene.

Kundemakt

Som kunde kan man påvirke drivstoffprisene mer enn man kanskje tror. Stasjonene setter ned prisene nettopp for å tiltrekke seg kunder. Jo mer effektivt dette er, desto mer villige vil stasjonene være til å sette ned prisene. Det betyr at områder hvor kundene responderer sterkt på en prisreduksjon kan ha billigere drivstoff. Derfor vil det lønne seg å være nøye på å slå til når man ser lave priser. Selv om tanken er halvfull vil det likevel være med på å gi lavere priser på lengre sikt hvis man svinger innom og fyller noen liter.

I områder hvor ingen stasjoner har spesielt lave priser, kan det lønne seg å planlegge påfyll av drivstoff når man uansett har ærender i områdene rundt. Og det er tilstrekkelig at en del kunder gjør dette. Så lenge det er mange nok til at de lokale stasjonene ser at salget går ned, er det gode sjanser for at de andre stasjonene vil justere ned prisen for å få opp salget igjen.

Kronikken ble publisert i Haugesunds avis, 17. oktober 2023.

41638
Inger Sommerfelt Ervik, økonom og seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.
Inger Sommerfelt Ervik, økonom og seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.