Kronikk: Samarbeid i vinden

Det er bra at stadig flere bedrifter vil være med å utvikle fornybar energi, som sol- og vindkraft, men det er viktig å følge konkurransereglene hvis de samarbeider med andre bedrifter.

Skrevet av Rebekka Søvik, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet

I det siste har vi sett at mange bedrifter inngår samarbeid for å være med på et av de nye industrieventyrene – utvikling av havvind. I kampen om å vinne oppdrag finner bedrifter innenfor oljeindustrien sammen, og det samme gjør oljeselskap og kraftleverandører. For å nevne noen har Shell, BKK og Lyse inngått samarbeid, det samme har Equinor, RWE og Norsk Hydro, samt Aker, Deep Ocean og Solstad Offshore, i tillegg til en rekke andre bedrifter. Bedriftene må tenke nytt, og det er forståelig at de ønsker å forene ressurser for å utvikle ny kompetanse.

Problemet med slike samarbeid er at det kan redusere antall konkurrenter. Konkurranse presser bedriftene til å yte sitt beste innenfor pris, kvalitet og innovasjon for å kapre oppdrag. Nøkkelen til en suksessfull utvikling av ny fornybar energi er innovasjon. Samarbeid kan føre til at bedrifter skaper færre gode løsninger enn de ville gjort hvis de måtte konkurrere.

Konkurransereglene forbyr konkurrenter å samarbeide om prosjekter de kan utføre alene. Det er også forbudt for en bedrift å samarbeide om et prosjekt hvis bedriften innen kort tid kunne ha gjort de nødvendige investeringene for å utføre prosjektet alene. Det er likevel tillatt med samarbeid som gir effektivitetsgevinster som oppveier samarbeidets konkurransebegrensende virkninger. Dette kan for eksempel være tilfellet der samarbeidet effektiviserer produksjonen eller distribusjonen på en måte som kommer kundene til gode i form av lavere priser eller høyere kvalitet.

Samarbeid mellom bedrifter innenfor ulike bransjer vil vanligvis ikke skade konkurransen, og samarbeid hvor bedriftene har ulike egenskaper og utfyller hverandre vil normalt være mindre konkurranseskadelig enn samarbeid mellom bedrifter som er like.

Flere av selskapene som nå går sammen om å utvikle havvind er store konkurrenter i oljebransjen.  Selv om bedriftene ikke har konkurrert innenfor utvikling av havvind tidligere er det viktig å tenke gjennom om bedriften med enkle grep kan skaffe seg nødvendig kompetanse og ressurser. Bedriften kan kanskje bruke ansatte, utstyr og kompetanse fra andre bedrifter innad i konsernet, og mange av løsningene for havvind kan gjerne ligge tett opp til løsninger som bedriften i dag tilbyr oljeindustrien offshore. Det også viktig å tenke gjennom hva samarbeidet omfatter. Bedriftene må konkurrere om produkter og løsninger de kan tilby alene, og samarbeidet må ikke gå lenger enn det som er nødvendig.

Samtidig finnes det muligheter for å samarbeide om forskning og utvikling (FoU). Etter konkurransereglene kan konkurrenter som samlet har under 25 prosent markedsandel under visse bestemte forutsetninger samarbeide om FoU. Et viktig forbehold er at FoU-samarbeidet ikke smitter over på selve konkurransen i markedet om å vinne kunder. For større bedrifter må det tas en konkret vurdering, men selv rene FoU-samarbeid kan være skadelig for konkurransen, særlig hvor det er få aktører.

Det er positivt at bedrifter ønsker å bidra i den grønne omstillingen. Samarbeid om klimavennlige løsninger er debattert i EU/EØS, og EU-kommisjonen drøfter nå mulige klargjøringer i sine retningslinjer om hvordan bedrifter kan samarbeide om mer klimavennlige løsninger. Konkurransetilsynet mener at god konkurranse best vil sikre utviklingen av klimavennlige løsninger. Konkurranse presser bedriftene til å yte sitt beste og kan fremme den enkelte bedrifts mulighet og vilje til på egenhånd å utvikle nye og mer klimavennlige produkter. Samarbeid kan føre til at bedrifter skaper færre gode klimavennlige løsninger enn de ville gjort hvis de måtte konkurrere.

 

Kronikken ble publisert i Dagens Næringsliv 26. januar 2022.

36157
Portrettbilde av Rebekka Søvik
Rebekka Søvik, seniorrådgiver i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.