Medhold i at foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil forbys

Konkurranseklagenemnda har i dag gitt Konkurransetilsynet medhold i vedtaket om å forby foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil.

Schibsted ASA og Nettbil AS konkurrerer om å tilby en digital markedsplass til privatpersoner som ønsker å selge sin bruktbil. Schibsted eier markedsplassen Finn og tilbyr annonsetjenester. Nettbil tilbyr en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere. Konkurranseklagenemnda opprettholder nå Konkurransetilsynets vedtak om at Schibsted må selge Nettbil.

– Vi er godt fornøyd med vedtaket fra Konkurranseklagenemnda. Nettbaserte markedsplasser og andre digitale plattformer blir stadig viktigere for norske forbrukere. Sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne. Nemndas vedtak stadfester tilsynets oppfatning om at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Det norske markedet for nettbasert formidling av bruktbiler har få aktører med Finn som den største aktøren i Norge. Nettbil er en nyere aktør i markedet som har hatt en sterk vekst de siste årene. Gjennom foretakssammenslutningen vil markedet for nettbasert formidling av bruktbil bli ytterligere konsentrert.

– Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier Sørgard.

Konkurranseklagenemndas vedtak innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper, godkjent av Konkurransetilsynet.

Les nyhet på konkurranseklagenemnda.no >>

Dette er saksgangen

Melding om at Schibsted overtar Nettbil

  • mottatt 3. juni 2020

Konkurransetilsynets varsel om at inngrep kan bli aktuelt

  • sendt 8. juli 2020

Konkurransetilsynets varsel om at oppkjøpet kan bli stanset

Partenes tilsvar

  • mottatt 21. oktober 2020

Konkurransetilsynets vedtak

  • sendt 11. november 2020

Klage på vedtak

  • mottatt 21. desember 2020

Konkurranseklagenemndas vedtak 27. mai 2021

1901
Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard
Konkurransedirektør Lars Sørgard.

Pressetelefon: 47667777

———————————————

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>