Milliongebyr for anbudssamarbeid

Konkurransetilsynet ilegger to selskaper til sammen 6,5 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid gjennom inngivelse av felles tilbud på utkjøring, behandling og slutthåndtering av slam fra renseanlegg i Bergen kommune.

Johny Birkeland Transport AS/Norva 24 AS og Lindum AS er ilagt gebyrer på henholdsvis 2,6 og 3,9 millioner kroner for ulovlig anbudssamarbeid.

 

Kommunale midler
Disse to konkurrentene samarbeidet om å inngi felles tilbud med felles pris i en anbudskonkurranse i regi av Bergen Vann KF i 2014.

– Anbudssamarbeid er meget skadelig og medfører at oppdragsgiver risikerer å betale mer enn nødvendig. Den tapende part blir gjerne kommunens innbyggere gjennom økte offentlige gebyrer, sier avdelingsdirektør Ingrid K. Gullaksen.

Prisen på fellestilbudet var også grunnen til at Bergen Vann kontaktet Konkurransetilsynet, og som resulterte i en bevissikring 1. oktober 2014.

 

Samarbeidet med den eneste konkurrenten
Oppdraget fra Bergen Vann gjaldt håndtering av slam fra fire renseanlegg fordelt på fem kontrakter.

– Etter Konkurransetilsynets vurdering kunne begge selskapene konkurrert om å vinne deloppdrag, men valgte i stedet å samarbeide om å levere et felles tilbud med en felles pris på alle deloppdragene. På forhånd hadde konkurrentene utvekslet informasjon om priser og om tilgjengelig behandlingskapasitet, sier Gullaksen.

Selskapene var de eneste som var prekvalifisert i konkurransen. Konkurransetilsynet vurderer at selskapene kunne fastsette prisen i fellestilbudet med liten risiko for å tape anbudskonkurransen.

– Samarbeidet reduserte antall potensielle eller faktiske konkurrenter i alle deloppdragene og reduserte sannsynligheten for at Bergen Vann fikk lavest mulig pris for oppdraget, sier prosjektleder Rebekka Søvik.

Konkurransetilsynets saksbehandling

  • Konkurransetilsynet gjennomførte på bakgrunn av dokumentasjonen fra Bergen Vann en uanmeldt kontroll – en bevissikring – 1. oktober 2014 hos selskapenes kontor i henholdsvis Gulen, Stryn og Odda.
  • Forklaringsopptakene med de involverte selskapene ble gjennomført i tidsrommet oktober 2014 til oktober 2015. I samme tidsrom ble et omfattende papir- og datamateriale gjennomgått, systematisert og analysert.
  • Varsel om ulovlig anbudssamarbeid og ileggelse av gebyrer ble sendt til selskapene 16. mars 2016.
  • De to selskapene inngav hver sine merknader til varselet i løpet av mai 2016
  • Tilsynet sendte endelig vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i saken 18. oktober 2016.

Kontaktinformasjon

Rebekka Søvik
Prosjektleder:

Pressetelefon: 47 66 77 77

Dokumenter:

Offentlig versjon av vedtak 2016-7

 

Tips til offentlige innkjøpere

Blir du lurt? Dersom du er oppmerksom på faresignalene i anbudsprosessen er du godt rustet til å redusere risikoen for å betale for mye.

Brosjyre: Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser