Mye å spare på konkurranse om kommunepensjoner

Norske kommuner kunne spart store summer dersom det var reell konkurranse i markedet for kommunal tjenestepensjon. 

Finansdepartementet foreslår nå å endre flytteverdien for kollektive livsforsikringsavtaler. De vil oppheve adgangen forsikringsselskapene har i dag til å holde tilbake en andel av gevinstene i det såkalte kursreguleringsfondet. Konkurransetilsynet mener dette er et skritt i riktig retning.

-Finansdepartementets forslag til endringer i flytteverdien for kollektive livsforsikringsavtaler er godt nytt for norske kommuner. Hvis de konkurranseutsetter sine pensjonsordninger kan det bety sparte kostnader. Det kan kommunene bruke på andre gode formål for sine innbyggere, sier Therese Halvorsen, jurist i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har flere ganger pekt på behovet for økt konkurranse i markedet for kommunal tjenestepensjon. Konkurransen i dette markedet har siden 2012/2013 vært så å si fraværende, med KLP som eneste leverandør. Storebrand har nå besluttet å vende tilbake til dette markedet. DNB har også uttrykt interesse for markedet.

Forslaget fra Finansdepartementet innebærer at kommuner som skal flytte sine pensjonsordninger får med seg en større andel av gevinstene som kundemidlene har generert hos pensjonsinnretningen det flyttes fra.

– Dette gjør at kundene blir mindre låst til sin eksisterende pensjonsleverandør, og det vil kunne øke konkurransen om kundene når nye aktører trer inn i markedet. Med de kommende kommunesammenslåingene har kommunene nå en gylden sjanse til å sette pensjonsordningen ut på anbud og spare sårt tiltrengte kroner til kommunekassen, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Les hele høringssvaret

 

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese

Kontaktinformasjon:

Gjermund Nese,
Avdelingsdirektør,
Tlf: 91178713

Therese Halvorsen,
Jurist i Konkurransetilsynet,
Tlf: 94239337