Ny apoteklov kan gi rimeligere legemidler

Det må bli lov til å markedsføre reseptfrie legemidler. Det kan gi rom for nye apotekutfordrere og dermed gi rimeligere legemidler, skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar.

Helse- og omsorgsdepartementet har på høring NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig. Apotekutvalget som har utarbeidet rapporten har spesielt sett på reguleringer som legger til rette for økt konkurranse, og rapporten fremmer en rekke forslag som skal bidra til nettopp dette.

Konkurransetilsynet er enig i mange av forslagene i rapporten. Tilsynet går imidlertid imot utvalgets forslag om å videreføre dagens forbud mot markedsføring av priser og rabatter på reseptfrie legemidler.

– Målet med den nye apotekloven bør være å få nye aktører inn i markedet og forsterke konkurransen blant de som allerede er der. Forbudet mot markedsføring er til hinder for god konkurranse og bidrar til at prisene på reseptfrie legemidler kan være høyere enn de trenger å være, sier Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Selv om dagens lov tillater markedsføring av reseptfrie legemidler, har det i praksis vært forbudt å lage reklame hvor priser og rabatter fremheves. Utvalget begrunner sitt forslag om å videreføre forbudet med en frykt for unødvendig bruk av legemidler. Konkurransetilsynet kan ikke se at utvalget har dokumentert en sammenheng mellom lav pris og økt misbruk, og ønsker derfor at det åpnes for mulighet til å reklamere på pris.

– Når kundene ikke får vite hvem som har de billigste produktene blir det også vanskelig å være en bevisst forbruker. For eksempel koster den samme flasken med Canoderm, en krem til behandling av tørr hud og eksem, i dag rundt 250 kroner på enkelte nettapotek og opp mot 500 kroner på fysiske apotek. Så store forskjeller kan være et tegn på svak konkurranse. Mulighet for markedsføring kan gi pasientene lavere priser, sier Berrefjord.

Apotekmarkedet er et stort marked som berører alle norske forbrukere. Siden dereguleringen i 2001 har det vokst frem tre store apotekkjeder som til sammen har ca. 94 prosent av markedet målt i antall apotek. I tillegg er det gjennom den såkalte LUA-ordningen åpnet for salg av enkelte reseptfrie legemidler i matbutikker og lignende, og de senere år har det kommet til flere nettapotek. Det er positivt at apotekloven blir tilpasset de nye markedsforholdene, og at det særlig er fokus på å få til sunn konkurranse.

Det nevnes for ordens skyld at Konkurransetilsynet var representert i utvalget.

Her kan du lese Konkurransetilsynets høringssvar.

24319
Portrettbilde av Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet.
Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør for avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77