Ny forskrift vil ikke hjelpe små dagligvareaktører

En forskrift som regulerer innkjøpspriser er ikke løsningen for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet. Det bør tas andre grep for å hjelpe mindre aktører inn i markedet, skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar.

Nærings- og fiskeridepartementet har på høring et forslag om forbud mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat og dagligvare. Det nye forslaget går ut på å «forby leverandører og grossister med relativ markedsmakt å kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser dersom forskjellene begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.»

Hensikten med forskriften er å bedre konkurransen i markedet for mat og dagligvarer, ved blant annet å gjøre det lettere for nye og mindre aktører å etablere seg. Også tidligere har departementet sendt forslag til regulering av prisdiskriminering på høring. Det nye forslaget inneholder flere større endringer som følge av innspill i forrige høringsrunde.

– Det nye forslaget vil neppe bidra til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet. Slik vi forstår forslaget er hensikten å gjøre det enklere for mindre aktører å etablere seg. Tilsynet er enig i intensjonen, men mener at det er helt andre virkemidler som er nødvendig for å få dette til, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

For å få flere til å etablere seg i dagligvaremarkedet er det viktigere å sikre tilgang til butikklokaler og å gjøre endringer i importvernet. I tillegg bør Konkurransetilsynet gis bedre mulighet til å gjøre noe med årsaken til konkurranseproblemene.

– Innføring av et markedsetterforskningsverktøy vil være bedre egnet til å gripe tak i de problemene som forskriftsforslaget skal løse. Det vil gi tilsynet mulighet til å sette i verk mer presise og treffsikre tiltak rettet mot spesifikk atferd eller bestemte markedsaktører, sier avdelingsdirektør Beate Berrefjord.

Les høringssvaret her: Høringsuttalelse – forslag til forskrift mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat.

24319
Portrettbilde av Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet.
Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør for avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.
39861
Portrettbilde av Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide

Pressetelefon: 47 66 77 77