Nye forslag kan gi bedre konkurranse i strømmarkedet

Konkurransetilsynet er positiv til nye krav til strømselskapene, som blant annet vil gi kundene bedre informasjon på strømregningen.

 

De nye foreslåtte tiltakene kan gjøre det lettere for forbrukerne å velge bort dårlige og dyre strømavtaler, skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar.

Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet har på høring forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Blant annet foreslås nye krav til opplysninger i forbindelse med markedsføring av strømavtaler, og krav til hvilken informasjon som skal oppgis på fakturaen.

Konkurransetilsynet mener at markedsforholdene i strømmarkedet i utgangspunktet ligger til rette for velfungerende konkurranse, men at det i dag er altfor vanskelig for strømkundene å få oversikt over og forstå de ulike strømavtalene.

– Det er en utfordring at vi strømkunder ikke får nok informasjon om ulike strømavtaler. Bedre informasjon, blant annet på fakturaen, vil gjøre det lettere for oss strømkunder å orientere oss i markedet og ta gode valg. Når det blir lettere å velge vekk dårlige strømavtaler vil også konkurransen bli bedre, sier nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi, Marita Mæland Skjæveland.

Det er blant annet foreslått at strømselskapene, både i markedsføring av strømavtaler og på fakturaen, må oppgi all relevant informasjon. Blant annet informasjon om pris fordelt på kraftpris, påslag utover kraftpris og pris for eventuelle tilleggstjenester. Også varighet og andre relevante vilkår skal komme tydelig frem. I tillegg skal kunden varsles om alle endringer i avtalen, og strømselskapene må forsikre seg om at informasjonen kommer frem til kunden.

Til slutt er det foreslått at strømselskapene skal ha tilgjengelige prislister med oversikt over alle avtaler. I sitt høringssvar skriver Konkurransetilsynet at krav til prislister ikke bør være til hinder for at kunden kan forhandle seg til en lavere pris enn det som er oppgitt i markedsføringen. Det foreslås at prislistene også skal inkludere avtaler som ikke lenger er i salg, men der selskapet fortsatt har aktive avtaler. Konkurransetilsynet er usikker på om dette vil bidra til at det blir enklere for strømkundene å orientere seg i markedet eller om det vil skape unødig forvirring.

Det blir ikke foreslått å innføre en enhetspris for strøm nå, men det bes om innspill til hvordan en enhetspris kan utformes. Hensikten med en eventuell enhetspris er å gjøre det lettere å sammenligne priser på tvers av avtaletyper. Etter Konkurransetilsynets vurdering er det en reell fare for at en slik enhetspris kan være mer villedende enn veiledende for forbrukerne, og at det igjen kan bidra til mindre konkurranse i markedet.

– I verste fall kan en enhetspris føre til dårligere og dyrere strømavtaler for kundene. Konkurransetilsynet oppfordrer derfor departementet til å gjennomføre en grundig utredning før man eventuelt vurderer å innføre en enhetspris på strøm, sier Marita Mæland Skjæveland.

Du kan lese konkurransetilsynet sitt høringssvar her >>

24990
Kraftlinje med himmel i bakgrunnen.

Pressetelefon: 47 66 77 77