Nye krav kan bedre konkurransen i strømmarkedet

Konkurransetilsynet er positiv til nye krav til strømselskapene, som vil sørge for at kundene lettere kan få oversikt over og forstå ulike strømavtaler.

Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet (nå Energidepartementet) har på høring forslag til endringer i energiloven og flere ulike forskrifter. (Høring – Tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked – forslag til endringer i energiloven og ulike forskrifter – regjeringen.no)

Departementene ønsker et mer forbrukervennlig strømmarked, og foreslår blant annet nye krav til opplysninger i forbindelse med markedsføringen av strømavtaler. For eksempel skal det opplyses dersom avtalen ikke følger spotprisen time for time. Det er også krav til hvilken informasjon som strømselskapene skal opplyse kundene om i avtalevilkårene.

De foreslåtte tiltakene vil bidra til bedre informasjon til forbrukerne, som igjen kan bidra til å styrke konkurransen i markedet, skriver Konkurransetilsynet i sitt høringssvar.

Konkurransetilsynet mener at det i dag er for vanskelig for strømkundene å få oversikt over og forstå de ulike strømavtalene. Nye krav til strømselskapene kan bidra til at strømkundene bytter til rimeligere og bedre avtaler.

– Bedre informasjon, blant annet gjennom markedsføringen av strømavtaler, vil gjøre det lettere for oss strømkunder å forstå markedet og ta gode valg. Når det blir lettere å velge vekk dårlige strømavtaler vil også konkurransen bli bedre, sier nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi, Marita Mæland Skjæveland.

Det er også foreslått å begrense strømselskapenes mulighet til å forskuddsfakturere for forbruk av strøm til maksimalt fire uker, fra ti uker i dag. Konkurransetilsynet er usikker på om dette er et gode for forbrukerne. Forslaget reduserer risikoen for at forbruker mister allerede innbetalt beløp dersom strømleverandøren går konkurs. Forslaget kan også føre til høyere risiko og kostnader for strømselskaper, i tillegg til at det kan bidra til å øke etableringshindringene i markedet.

Det er Forbrukertilsynet og Markedsrådet som skal føre tilsyn med de nye reglene. Det er også foreslått at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal ha mulighet til å trekke tilbake strømselskapets konsesjon ved alvorlige eller gjentatte brudd på de nye reglene i energiloven eller annet relevant regelverk, inkludert konkurranseloven. Konkurransetilsynet er positiv til effektivt tilsyn med de nye reglene som er foreslått. Tilsynet har, som departementene, pekt på enkelte utfordringer med forslaget om at RME skal ha adgang til å trekke tilbake konsesjon fra foretak som har brutt konkurranseloven.

Departementene har også vurdert makspåslag på prisen i strømavtaler, forbud eller påbud av bestemte avtaletyper, samt et forbud mot winback-markedsføring. Etter å ha vurdert disse forslagene grundig konkluderer departementene med at disse tiltakene ikke bør innføres. Konkurransetilsynet støtter departementenes konklusjoner her.

-Det er viktig at forbrukerne får bedre muligheter til å ta gode valg, også etter at de inngått en strømavtale. At strømselskaper forsøker å vinne tilbake kunder som har byttet til et konkurrerende selskap kan gi strømkundene forhandlingsmulighet og dermed lavere priser, sier Marita Mæland Skjæveland.

Her kan du lese hele høringssvaret.

36663
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.