Nytt forslag kan gi billigere aksje- og fondssparing

Bank- og forsikringskunder kan få et bedre tilbud av spareprodukter dersom det innføres et forbud mot såkalt returprovisjon.

Forbudet kan blant annet gjøre det lettere for forbrukerne å forstå hva de egentlig betaler for innen fonds- og aksjesparing.

Finanstilsynet foreslår i et høringsbrev å forby såkalt returprovisjon ved formidling av spareprodukter. Det innebærer at bank- og forsikringsselskaper verken kan motta eller gi betaling til andre enn kunden. Konkurransetilsynet er enig med Finanstilsynet og mener at forbudet vil være bra for norske bank- og forsikringskunder.

– Et slikt forbud gjør det enklere for kundene å sammenligne priser på ulike spareprodukter, som for eksempel fond. Det kan føre til økt konkurranse og gjøre det lettere å oppnå lavere priser, sier økonom Magne Geber i Konkurransetilsynets avdeling for finans og kommunikasjon.

Returprovisjoner innebærer at kostnaden ved rådgivning normalt er inkludert i prisen for spareproduktet, selv når kunden ikke mottar rådgivning. Et forbud mot returprovisjon vil føre til at betaling for rådgivningstjenester skilles fra spareproduktet. Med et forbud kan kunden velge om vedkommende vil betale for investeringsrådgivning eller ikke. Distributørene må da konkurrere om å tilby de beste spareproduktene og rådgivningstjenestene separat.

– Et forbud kan bidra til bedret konkurranse mellom etablerte aktører i bank- og forsikringsmarkedet, samt lavere etableringshindre for uavhengige distributører av spareprodukter og rådgivningstjenester. Dette kan gi kundene lavere priser og bedre tjenester, sier Magne Geber.

Les Konkurransetilsynets høringssvar her. 

39423
Portrettbilde av Magne Geber
Magne Geber, økonom i avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon 476 67 777