Økning i antall fusjoner og oppkjøp

Konkurransetilsynet fikk melding om 156 fusjoner og oppkjøp i fjor. Det er en klar økning fra året før, da det kom inn 93 meldinger. 

Gjennom fusjonskontrollen og håndheving av konkurranseloven §16 kan Konkurransetilsynet stanse fusjoner og oppkjøp som skader konkurransen. Begrenset konkurranse i et marked kan være svært uheldig for forbrukerne, fordi det kan føre til høyere priser, dårligere utvalg og lite innovasjon. 

-Gjennom vår kontroll av fusjoner og oppkjøp har vi mulighet til å stanse de foretakssammenslutningene som vil føre til økt markedskonsentrasjon og dermed begrense konkurransen. Selskaper i ulike markeder har hatt utfordringer som følge av pandemien, og dette kan gjøre dem aktuelle for oppkjøp. I slik sammenheng er det særlig viktig at tilsynet hindrer store selskaper i å kjøpe opp mindre konkurrenter hvis det vil svekke fremtidig konkurranse, sier konkurransedirektør Tina Søreide. 

Av de 156 foretakssammenslutningene tilsynet fikk melding om i fjor ble 94 prosent avsluttet innen 25 virkedager. To foretakssammenslutninger ble det gjort inngrep i. Det var DNBs oppkjøp av Sbanken, og fusjonen mellom Altia og Arcus. 

I 2020 kom det inn færre fusjonsmeldinger til Konkurransetilsynet enn ventet. Flere spådde en økning i antall fusjoner og oppkjøp som følge av korona-pandemien, men tilsynet mottok bare 93 meldinger om foretakssammenslutninger i 2020 mot 107 fusjonsmeldinger året før. 

-Selskaper i ulike næringer har fått problemer som følge av pandemien, og da er det naturlig at flere vil ønske å slå seg sammen. At det nå har vært en økning i meldte foretakssammenslutninger er sånn sett ikke overraskende, sier Tina Søreide. 

Om lag 60 prosent av meldingene som kommer inn til Konkurransetilsynet er såkalte forenklede meldinger, det vil si fusjoner som i utgangspunktet er lite egnet til å påvirke konkurransen negativt. 

I Konkurransetilsynets årsrapport for 2021 kan du lese mer om fusjonskontrollen og de ulike sakene i fjor. Her finner du også mer om tilsynets øvrige arbeid. 

36648
36436
Konkurransedirektør Tina Søreide.
Konkurransedirektør Tina Søreide.

Pressetelefon: 47 66 77 77