Ønsker innspill på metodenotat

Konkurransetilsynet ber nå om innspill fra markedsaktører og andre på et notat som beskriver metode for kartlegging av innkjøpsbetingelser.

Konkurransetilsynet mottok 20. juni 2018 supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2018 fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I brevet ble tilsynet blant annet bedt om å kartlegge hvorvidt det er reelle forskjeller i prisene de ulike dagligvarekjedene oppnår fra dominerende leverandører.

I en pilotstudie oversendt NFD i oktober 2018 kartla Konkurransetilsynet dagligvarekjedenes innkjøpsbetingelser fra to leverandører. Kartleggingen utvides nå til å omfatte flere leverandører.

Med utgangspunkt i erfaringene fra kartleggingen i 2018 har tilsynet utarbeidet en metodikk for arbeidet. Denne beskrives i dette notatet >> (pdf).

Innspill sendes skriftlig til Konkurransetilsynet post@kt.no innen tirsdag 2. april 2019.

 

 

Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Kontaktinformasjon:

Magnus Gabrielsen
Avdeldingsdirektør
Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77