Oppkjøpet ble ikke meldt – får gebyr

Konkurransetilsynet ilegger Contiga AS et gebyr på 400 000 kroner for å ha brutt gjennomføringsforbudet da de ikke meldte Konkurransetilsynet om en meldepliktig foretakssammenslutning.

– Saken understreker at Konkurransetilsynet ser alvorlig på brudd på gjennomføringsforbudet, sier fungerende nestleder Hanne Dahl Amundsen.

Foretakssammenslutningen skjedde ved at Contiga AS 1. januar 2014 overtok 48 prosent av aksjene i Nor Element AS. Contiga AS eide 48 prosent av aksjene før foretakssammenslutningen og overtok dermed enekontroll i Nor Element AS. Overtredelsen innebar en fullstendig gjennomføring av en meldepliktig foretakssammenslutning.

Det er pålagt å melde foretakssammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig.

Overtredelsen gjelder konkurranseloven §19 første ledd.

Kontaktinformasjon

Hanne Dahl Amundsen
fungerende nestleder
Telefon: 48098701

 

Dokumenter