Savner flere endringer i yrkestransportloven

Endringer i yrkestransportloven går ikke langt nok for å sikre god konkurranse, skriver tilsynet i et høringssvar til Samferdselsdepartementet.

Konkurransetilsynet mener at de viktigste tiltakene for å effektivisere drosjenæringen er at behovsprøvingen og kravet om at drosjenæringen skal være hovederverv fjernes. Ingen av disse forholdene er behandlet i gjeldende endringsforslag til yrkestransportloven.

– Så lenge behovsprøvingen, samt kravet om hovederverv opprettholdes, vil ikke de positive virkninger av  endringsforslaget om sentraltilknytning realiseres fullt ut, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Samferdselsdepartementet la 9. desember 2016 frem tre forslag til endringer i yrkestransportloven. Disse gjelder løyveplikt for samkjøring, økning av aldersgrense for å ha drosjeløyve, samt opphevelse av krav om tilslutning til drosjesentral og reguleringsmulighetene av disse.

Tilsynet er av den oppfatning at fjerning av kravet om sentraltilknytning i prinsippet vil kunne ha positive virkninger på konkurransen, og føre til mer liberalisering i drosjemarkedet. Konkurransetilsynet ser imidlertid konkurransemessige utfordringer ved å fjerne løyvemyndighetenes adgang til å kontrollere sentralene totalt.

Les Konkurransetilsynets høringssvar her >>

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Kontaktinformasjon
Gjermund Nese

Telefon: 91 17 87 13

Avdelingsdirektør

Pressebilder >> 

Pressetelefonen: 47 66 77 77