Søk om forskningsmidler til konkurranse-forskning

Konkurransetilsynet utlyser nå inntil 7,3 millioner kroner for 2019/2020 fra det alminnelige prisreguleringsfond til forskning innenfor konkurranseøkonomi og konkurranserett.

– Konkurransetilsynet har tidligere år mottatt færre prosjektforslag innenfor konkurranserett enn konkurranseøkonomi, og oppfordrer derfor spesielt til forskningssøknader innenfor konkurranserett, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Det kan søkes om både ett- og toårige prosjekter i 2019/2020. Rammen for tildelinger i perioden 2019/2020 er på inntil 7,3 millioner kroner.

– Konkurransetilsynet oppfordrer også til å inngi prosjektforslag om direkte og indirekte effekter av tilsynets håndheving av forbudet mot ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling, og fusjonskontrollen, sier sjeføkonom Kurt Brekke.

 

Egne forslag

Forskningsmiljøene kan også selv identifisere og inngi forslag om relevante forskningsprosjekter innenfor fagområdet. Konkurransetilsynet ønsker velkommen slike prosjektsøknader både innenfor konkurranserett og konkurranseøkonomiske problemstillinger, samt tverrfaglige prosjekter som kombinerer konkurranseøkonomi og konkurranserett.

I vurderingen av søknadene vil Konkurransetilsynet vektlegge god og relevant forskning innenfor konkurranserett og /eller konkurranseøkonomi, søkers kompetanse på fagområdet, samt prosjektkostnad.

 

Slik søker du:

Søknad om midler fra det alminnelige prisreguleringsfondet sendes per e-post til Konkurransetilsynet på post@kt.no innen søknadsfrist 15. desember 2018.

Les mer om hvordan du søker om forskningsmidler fra det alminnelige prisreguleringsfond her >>

 

 

376
Portrettbilde av Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.
Sjeføkonom Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.