Søk om forskningsmidler til konkurransefaglig forskning

Konkurransetilsynet utlyser nå inntil 3,6 millioner kroner for 2020/2021 fra det alminnelige prisreguleringsfond til forskning innenfor konkurranseøkonomi og konkurranserett.

Konkurransetilsynet inviterer til å levere forslag om relevante forskningsprosjekter innenfor både konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt tverrfaglige prosjekter som kombinerer begge fagfelt.

I vurderingen av søknadene vil Konkurransetilsynet vektlegge god og relevant forskning innenfor konkurranserett og/eller konkurranseøkonomi, søkers kompetanse på fagområdet, samt prosjektkostnad.

Det kan søkes om både ett- og toårige prosjekter i 2020/2021. Rammen for tildelinger i perioden 2020/2021 er på 3,6 millioner kroner. Dette vil være siste utlysning av forskningsmidler fra prisreguleringsfondet.

Søknad om midler fra det alminnelige prisreguleringsfondet sendes per e-post til Konkurransetilsynet på post@kt.no innen søknadsfrist 13. desember 2019.

Les mer om hvordan du søker om forskningsmidler fra det alminnelige prisreguleringsfond her >>

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Kontaktinformasjon:

Ingunn Gjersvik
Spesialrådgiver
Tlf 926 96 737
Epost: inbr@kt.no