Kunnskapsbase om konkurranse i den digitale økonomien

Riktig regulering og handheving i digital økonomi krev ny kompetanse og kunnskap. På denne sida har vi samla relevante kjelder til forsking og drøfting. Lista under er ikkje uttømmande, men kan vere eit utgangspunkt. Konkurransetilsynet gjer grundige vurderingar i all saksbehandling. Alle kjeldene er ikkje like relevante for norske forhold, men utgjer et internasjonalt kunnskapsgrunnlag for handheving av konkurranse i den digitale økonomien.

 

OECD

Workshop og konferansar

Rapportar

 

International Competition Network (ICN)

 

EU

 

USA


UK

 

Forskningsrapportar med tildeling frå det alminnelege prisreguleringsfondet

 

 

Tilbake til hovudsida om konkurranse i den digitale økonomien >>