Etterforskningssak mot Circle K og YX

I 2020 avsluttet Konkurransetilsynet en etterforskningssak ved at Circle K og YX forpliktet seg til å slutte med det tilsynet mente kunne være ulovlig prissignalisering. 

Saken ble opprettet høsten 2019 som en konsekvens av funn Konkurransetilsynet gjorde i forbindelse med kartleggingen av prisene i drivstoffmarkedet. 

Tilsynet oppdaget at på dager der Circle K økte pumpeprisene, hadde de først publisert ny oppdatert veiledende listepris på sin nettside klokken 08.00. Deretter har YX publisert en oppdatert listepris på sin nettside, før begge økte pumpeprisene samtidig klokken 10.00. Andre drivstoffkjeder fulgte så etter. Konkurransetilsynet var bekymret for at dette la til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft.  

Konkurransetilsynets bekymring var at publisering av listepris fungerte som et signal om når prisene skulle opp, og til hvilken nivå. Samtidig har publisering av listepris begrenset verdi for kunder fordi de de ikke sier så mye om pumpeprisene. 

Circle K og YX var ikke enige i Konkurransetilsynets bekymring, men de valgte å forplikte seg til å slutte med publisering av veiledende listepriser på sine nettsider.  

Sammenhengen mellom listeprisoppdateringer og pumpeprisløft. Den horisontale aksen viser tidspunkt på dagen, mens den vertikale aksen måler andelen av hver av Circle K og YX sine stasjoner som har foretatt pumpeprisløft innen angitt tidspunkt.