Opplysningsplikt drivstoffmarkedet

 

Konkurransetilsynet har pålagt de største drivstoffaktørene opplysningsplikt, dvs. Uno-X Mobility (UnoX og YX stasjoner), St1 Norge AS (Shell), Certas Energy Norway AS (Esso stasjoner) og Circle K Norge AS.

Opplysningsplikt innebærer at selskapene må informere Konkurransetilsynet om alle foretakssammenslutninger de er involvert i. Dette omfatter blant annet fusjoner, oppkjøp og avtaler som gir innflytelse i andre selskaper.

I drivstoffmarkedet har Konkurransetilsynet pålagt opplysningsplikt blant annet for å ha oversikt om når selskapene kjøper og selger stasjoner fra hverandre. Dette er mindre oppkjøp, men de kan være viktige for lokal konkurranse. Hvilke stasjoner de ulike selskapene eier kan også ha betydning for den nasjonale konkurransesituasjonen.