Tillater Telias oppkjøp av Phonero

Konkurransetilsynet har i dag orientert Telia om at selskapets oppkjøp av Phonero tillates.

– Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Telia er sammen med Telenor de to klart største aktørene i det norske mobilmarkedet. I bedriftssegmentet er imidlertid Phonero en utfordrer som har hatt suksess og opparbeidet seg en betydelig markedsandel.

Tilsynet sendte 27. februar 2017 varsel til partene om at oppkjøpet kunne bli stanset. Tilsynet mottok partenes tilsvar til varselet 20. mars 2017.

– Konkurransetilsynet har etter partenes tilsvar og ytterligere vurderinger kommet til at Phonero etter oppkjøpet blant annet får reduserte kostnader som vil komme kundene til gode, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Saken ble meldt til Konkurransetilsynet 11. november 2016.

Avgjørelse Telia – Phonero (pdf) >>

Kontaktinformasjon

Gjermund Nese, avdelingsdirektør
Telefon: 911 78 713

Pressebilder Gjermund Nese >>

Pressetelefon: 47 66 77 77

Portrettbilde av Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Gjermund Nese.