Utvidet frist: Utlysning av forskningsmidler til konkurransefaglig forskning

Konkurransetilsynet utlyser to millioner kroner til forskning innen konkurranseøkonomi og konkurranserett for forskningsprosjekter med oppstart i 2023. Søknadsfristen var 24. april 2023.

Konkurransetilsynets tildeling av tilskuddsmidler til konkurransefaglig forskning har som formål å fremme forskning innenfor konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger for å styrke kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikk. Dette vil i neste omgang bidra til å fremme konkurranse i markeder til fordel for forbrukerne.

– Konkurranserelatert forskning er avgjørende for tilsynets faglige utvikling, og jeg håper utlysningen oppmuntrer dyktige forskere til å søke, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Utlysningen er rettet mot forskningsprosjekter innenfor både konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt tverrfaglige prosjekter som kombinerer begge fagfelt. Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om forskningsmidler. Forskningsprosjektene kan ha en varighet på inntil to år.

I vurderingen av søknader vil Konkurransetilsynet blant annet vektlegge hvordan problemstillinger treffer i forhold til tema som vil være viktige for Konkurransetilsynet fremover, deriblant:

  • Utfordringer knyttet til konkurranse og bærekraft. For eksempel hvordan bærekraftsgevinster kan brukes som effektivitetsforsvar og om det er særlige hensyn som må tas i fusjonskontrollen i forbindelse med behandling av oppkjøp av selskaper som driver med grønn innovasjon.
  • Konkurranse i den digitale økonomien. Relevante problemstillinger kan for eksempel være knyttet til deling av informasjon om priser/produkter, bruk av algoritmer til å sette priser eller rangere produkter, samt oppkjøp av oppstartsbedrifter i digitale markeder.
  • Konkurransereglene i og nær arbeidsmarkedet, for eksempel problemstillinger knyttet til «no-poaching-avtaler», «non-competition-klausuler», «self employment», «gig economy», etc., samt hvordan fusjoner påvirker arbeidsmarkedet.
  • Bruk av data for markedsovervåkning og kartellavdekking, inkludert i offentlige innkjøp.
  • Ex-post-evalueringer av vedtak fra konkurransemyndigheter, særlig fusjonsvedtak.

Med utlysningen ønsker Konkurransetilsynet også å oppfordre forskere til å foreslå prosjekter innen konkurransefaget ut fra egne vurderinger av relevante tema.

I vurderingen av søknadene vil Konkurransetilsynet vektlegge søkers kompetanse på fagområdet og gjennomføringsevne, søknadens relevans for utlysningen, samt prosjektkostnad. Det kan søkes om både ett- og toårige prosjekter. Tildeling vil skje i tråd med retningslinjer for tildeling av tilskuddsmidler for konkurransefaglig forskning.

Hvordan søke om forskningsmidler fra Konkurransetilsynet

Søknad om tilskuddsmidler sendes til Konkurransetilsynet, sammen med prosjektbeskrivelse innen søknadsfrist 24. april 2023.  

Søknaden må inneholde:

– Kontaktinformasjon til søker

– Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan

– Beskrivelse av prosjektets nytteverdi

– Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen

– Budsjett/finansiering av prosjektet og informasjon om annen mottatt støtte

– Egenerklæring som viser eventuell bagatellmessig støtte som er mottatt siste tre år og om mottaker får annen offentlig støtte.

 

Søknad om forskningsmidler sendes per e-post til Konkurransetilsynet på post@kt.no.

36924
Portrettfoto av Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide

 Les mer om forskningsmidler fra Konkurransetilsynet her.

Kontaktinformasjon:

Sigurd Birkeland
Seniorrådgiver
Tlf 913 78 373
Epost: sibi@kt.no

Karin Stakkestad Laastad
Juridisk direktør
Telefon: 55 59 75 36
E-post: kala@kt.no