Utlysning av forskningsmidler til konkurransefaglig forskning

Konkurransetilsynet utlyser inntil fem millioner kroner til forskning innen konkurranseøkonomi og konkurranserett i 2022 og 2023.

Konkurransetilsynets tildeling av tilskuddsmidler til konkurransefaglig forskning har som formål å fremme forskning innenfor konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger, som skal styrke kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikk. Dette vil i neste omgang bidra til å fremme konkurranse i markeder til fordel for forbrukerne.

-Økonomisk og juridisk forskning er avgjørende for ny innsikt i hvordan konkurransereglene fungerer og kan forbedres, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Utlysningen er rettet mot forskningsprosjekter innenfor både konkurranserett og konkurranseøkonomi, samt tverrfaglige prosjekter som kombinerer begge fagfelt. Undervisnings- og forskningsinstitusjoner, foretak og selvstendige privatpersoner kan søke om forskningsmidler.

I vurderingen av søknader vil Konkurransetilsynet blant annet vektlegge hvordan problemstillinger treffer i forhold til tema som vil være viktige for Konkurransetilsynet fremover, deriblant:

 • Konkurranse i digitale markeder. Eksempler på relevante problemstillinger kan være knyttet til deling av informasjon om priser/produkter, bruk av algoritmer, samt oppkjøp av startups i digitale markeder.
 • Bruk av data for markedsovervåkning og kartellavdekking, inkludert i offentlige innkjøp.
 • Utfordringer knyttet til konkurranse og bærekraft, både i forhold til samarbeid for bærekraftige løsninger i næringslivet og risiko for lovbrudd i sektorer som er særlig viktige for grønn omstilling.
 • Utfordringer ved bruk av strafferettslige konsekvenser overfor individer og argumenter for og mot innføring av administrative sanksjoner overfor fysiske personer.
 • Metode for, og eksempel på, ex-post evalueringer av Konkurransetilsynets vedtak, og da særlig fusjoner.

Med utlysningen ønsker Konkurransetilsynet også å oppfordre forskere til å foreslå prosjekter innen konkurransefaget ut fra egne vurderinger av relevante tema.

I vurderingen av søknadene vil Konkurransetilsynet vektlegge søknadens relevans for utlysningen, søkers kompetanse på fagområdet og gjennomføringsevne, samt prosjektkostnad. Det kan søkes om både ett- og toårige prosjekter. Tildeling vil skje i tråd med retningslinjer for tildeling av tilskuddsmidler for konkurransefaglig forskning.

Hvordan søke om forskningsmidler fra Konkurransetilsynet

Søknad om forskningsmidler sendes til Konkurransetilsynet, sammen med prosjektbeskrivelse innen søknadsfrist 16. mai 2022.

Søknaden må inneholde:

 • Kontaktinformasjon til søker
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan
 • Beskrivelse av prosjektets nytteverdi
 • Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen
 • Budsjett/finansiering av prosjektet og informasjon om annen mottatt støtte
 • Egenerklæring som viser eventuell bagatellmessig støtte som er mottatt siste tre år og om mottaker får annen offentlig støtte.

 

Søknad om forskningsmidler sendes per e-post til Konkurransetilsynet på post@kt.no.

36924
Portrettfoto av Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide

 Les mer omf forskningsmidler fra Konkurransetilsynet her >>

Kontaktinformasjon:

Ingunn Gjersvik
Spesialrådgiver
Tlf 926 96 737
Epost: inbr@kt.no

Jan Yngve Sand
Sjeføkonom
Telefon: 958 19 755
E-post: jysa@kt.no

Karin Stakkestad Laastad
Juridisk direktør
Telefon: 55 59 75 36
E-post: kala@kt.no