Varsler stans av Telia-Phonero

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot Telias oppkjøp av Phonero. Transaksjonen involverer to av de største aktørene innenfor bedriftssegmentet i det norske mobilmarkedet.

Konkurransetilsynet har i dag sendt varsel til partene om at de vurderer å stanse Telias oppkjøp av Phonero.

– Det norske mobilmarkedet er sterkt konsentrert med Telenor og Telia som de to klart største aktørene. I bedriftssegmentet er imidlertid Phonero en utfordrer som har hatt suksess og opparbeidet seg en betydelig markedsandel, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Vi frykter at Telias oppkjøp av Phonero vil føre til redusert konkurranse i bedriftssegmentet. Redusert konkurranse vil øke kostnadene for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester, sier Sørgard.

Telia har i prosessen kommet til Konkurransetilsynet med forslag til tiltak som skal avhjelpe de negative virkningene på konkurransen.

– Vi har vurdert disse tiltakene, men har kommet til at de ikke er tilstrekkelige til å rette opp i konkurranseskaden som Telias oppkjøp av Phonero vil innebære, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i dette varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Frist for et endelig vedtak er 10. april 2017.

 

545
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Seniorrådgiver Marita Skjæveland

Kontaktpersoner:
Gjermund Nese
Telefon: 91 17 87 13
Avdelingsdirektør

Pressebilder >>

Marita Skjæveland
Seniorrådgiver

Pressetelefonen: 47 66 77 77

 

Tidligere nyhet

Avhjelpende tiltak i Telia-Phonero >> (20.02.2017)