Veileder om prisdiskriminering på høring 

Konkurransetilsynet sender nå et utkast til veileder om prisdiskriminering på høring. Veilederen skal gi leverandører og andre aktører bedre kunnskap om når prisdiskriminering kan være i strid med konkurranseloven. 

Noe av bakgrunnen for veilederen er debatten som har vært om temaet ulikheter i innkjøpspriser, særlig innen dagligvaresektoren. Ettersom konkurranseloven gjelder for alle markeder er imidlertid veilederen generell og gjelder for alle næringer. 

– Veilederen tydeliggjør hvordan tilsynet vil tolke og anvende konkurranseloven i saker som gjelder prisdiskriminering. Dette gir nyttig informasjon om de rettslige og økonomiske aspektene bedriftene bør vurdere i arbeidet med innkjøpspriser, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. 

Formålet med veilederen er å gi aktører kunnskap om når prisdiskriminering kan være i strid med konkurranseloven, blant annet i lys av rettspraksis. Veilederen er imidlertid ikke ment å være uttømmende eller rettslig bindende med hensyn til når det kan konstateres en overtredelse eller ikke.  

– Målet vårt er at veiledning om prisdiskriminering skal bidra til at bedrifter etterlever reglene enda bedre enn de ellers ville gjort. Samtidig er det viktig å presisere at det er bedriftene selv som har best innsikt i egen adferd og selvsagt må gjøre egne vurderinger av hvorvidt de holder seg innenfor regelverket, sier Lars Sørgard. 

Konkurransetilsynet legger opp til en åpen høring. Det innebærer at alle som ønsker kan sende høringsuttalelse. Du kan lese utkastet til veileder her (lenke) 

Konkurransetilsynet ber om høringssvar innen 27. januar 2022.

Høringssvaret kan lastes opp via denne siden >>

Portrettbilde av konkurransedirektør Lars Sørgard.
Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Dokumenter

Høringsbrev: Utkast til veileder om prisdiskriminering (pdf)

Utkast veileder om prisdiskriminering (pdf)

 


Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>