Ber kommuner ta konkurransehensyn

Konkurransetilsynet har sendt påpekning til en rekke kommuner, der de oppfordres til å fjerne regelverk som kan hindre konkurransen i dagligvaremarkedet. Kommunene Bærum, Kongsberg, Tromsø, Bodø, Sandnes og Sola, samt fylkeskommunene Rogaland og Vestland, har i dag lokale bestemmelser som kan begrense etableringen av dagligvarebutikker.

Konkurransetilsynet har gjennom flere år arbeidet for at kommunene skal bidra til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet. Dagligvarebransjen er preget av få og store aktører, og tilgang på lokaler for nye aktører trekkes frem som en av de viktigste etableringshindringene.

– Konkurransetilsynet har blitt gjort oppmerksom på at kommunene Bærum, Kongsberg, Tromsø, Bodø, Sandnes og Sola, samt fylkeskommunene Rogaland og Vestland, har bestemmelser som kan hindre etablering av nye dagligvarebutikker. Tilsynet har derfor sendt de en påpekning der vi ber dem ta konkurransehensyn i sine fremtidige kommune- og regionalplaner, sier økonom i Konkurransetilsynet Lina Orlova.

Blant annet har flere av kommunene forbud mot nyetablering av dagligvarevirksomhet innenfor enkelte byområder og/eller en bestemt avstand mellom dagligvarebutikker.

For eksempel stiller Bærum kommune blant annet krav om at det kun kan etableres detaljhandel for dagligvarer i områder for boligbebyggelse der området ikke allerede har et dagligvaretilbud, mens det i Tromsø kommune kreves 1000 meters avstand mellom dagligvareforretninger som er lokalisert utenfor enkelte definerte sentrumsområder. Dette er begrensninger som etter Konkurransetilsynets vurdering kan begrense konkurransen.

– Vi regner med at påpekningene blir grundig vurdert, og at også andre kommuner og/eller fylkeskommuner vil vurdere om deres kommuneplaner kan hindre konkurranse i dagligvaremarkedet. At det legges til rette for at nye butikker kan etablere seg vil skjerpe konkurransen og det er bra for forbrukerne, sier Lina Orlova.

Konkurransetilsynet har tidligere sendt liknende påpekninger til kommunene Stavanger, Skien og Tønsberg.

–  Konkurransetilsynet har forståelse for at kommunene og fylkeskommunene må ivareta mange ulike hensyn i arealplanleggingen. Ved å sende disse påpekningene oppfordrer vi imidlertid kommunene til å fremme konkurransen og bidra til at det blir flere valgmuligheter for dagligvarekundene, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Kommunene har frist til 6. september 2022 med å svare Konkurransetilsynet. Tilsynet har ikke mulighet til å tvinge kommunene og fylkeskommunene til å endre praksis, men oppfordrer sterkt alle kommuner og fylkeskommuner til å gjøre konkurransemessige vurderinger når de utarbeider kommune- og regionalplan eller behandler søknader fra nye dagligvareaktører. Dersom noen kommuner eller fylkeskommuner er usikre på om deres bestemmelser er konkurransebegrensende, ønsker tilsynet at de tar kontakt for veiledning.

37764
Lina Orlova, økonom i Konkurransetilsynet.
Lina Orlova, økonom i Konkurransetilsynet.
36914
Konkurransedirektør Tina Søreide.
Konkurransedirektør Tina Søreide.

Pressetelefon: 47 66 77 77