Elbillading: Skeptisk til krav om kortbetaling

Konkurransetilsynet er positiv til et krav om at det skal være mulig å lade uten å ha en avtale med ladeoperatøren. Men aktørene bør selv få velge hvilken betalingsløsning de vil tilby. Et krav om kortbetaling kan blant annet hindre utbygging av ladestasjoner, skriver tilsynet i høringsuttalelse.

Samferdselsdepartementet har på høring forslag om endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag om ny forskrift som stiller krav om at alle ladeaktører skal tilby kortbetaling ved nye offentlig tilgjengelig ladestasjoner med hurtigladere og/eller lynladere.

Konkurransetilsynet er opptatt av god konkurranse i markedet for lading av elbiler, og at aktørene gis mulighet til å være innovative og utvikle gode tilbud til elbilistene. Gode betalingsløsninger er viktig for kundene. Men å innføre et krav om at alle ladeaktører skal tilby kortbetaling kan likevel gi et dårligere tilbud for elbilistene på sikt.

– Det er mange fordeler med kortbetaling. Samtidig kan et krav om kortbetaling øke aktørenes kostnader, som igjen kan føre til dyrere lading og hindre utbygging av ladestasjoner, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i Konkurransetilsynet.

Etter Konkurransetilsynets oppfatning gir ikke høringsnotatet grunnlag for å si at et krav om kortbetaling er et effektivt tiltak for å få bedre konkurranse i lademarkedet, eller at det vil gi elbilistene bedre tilgang til ladepunkter. Tilsynet mener derfor en bedre løsning er å videreføre kravet om at det skal være mulig å lade uten å ha en avtale med ladeoperatøren, og altså at det er opp til aktørene i lademarkedet selv å vurdere hvilke løsninger de ønsker å tilby.

– For elbilistene er det viktig at det er god konkurranse mellom ladeselskapene, og at aktørene utvikler nye og stadig bedre løsninger. Et krav om kortbetaling kan svekke selskapenes insentiver til å utvikle nye brukervennlige betalingsløsninger. Eventuelle nye krav til ladeaktørene bør derfor være teknologinøytrale, sier seniorrådgiver Ingvild Nordtveit ved Konkurransetilsynets avdeling for bygg, industri og energi.

Konkurransetilsynet ser at en del forbrukere opplever at det er for komplisert å lade biler. Det er viktig at det er lett å finne ladestasjoner, lett å lade og lett å betale. Tilsynet er derfor positiv til at det planlegges tydeligere krav til bedre forbrukerinformasjon, slik at kunder lettere kan orientere seg i markedet og velge den tilbyderen som leverer gode løsninger til lavest mulig pris. Dersom etterspørselen etter kortbetaling ved lading er stor nok, er dette også noe ladeoperatørene kan konkurrere om kundene på.

Konkurransetilsynet er videre opptatt av at det skal legges til rette for utbygging av ladeinfrastruktur, blant annet gjennom å sikre tilgang til strømnett, egnet areal og at det legges til rette for konkurranse ved utlysing av tilskuddsordninger til etablering av ny infrastruktur.

Her kan du lese hele Konkurransetilsynets høringsuttalelse.

41075
Portrettbilde av Ingvild Nordtveit
Ingvild Nordtveit, seniorrådgiver i Konkurransetilsynet
39241
Portrettbilde av Hanne Dahl Amundsen
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77