Fornuftig forslag til elsparkesykkel-regulering i Bergen

Bergen kommune har på høring et forslag til regulering av elsparkesykkel-utleie i byen. Konkurransetilsynet er positiv til den foreslåtte forskriften, og mener blant annet at begrensninger i antall utleiere vil gi konkurranse i markedet og et bra tilbud til brukerne. 

Flere norske byer jobber nå med forskrifter som skal regulere utleie av små elektriske kjøretøy. Bakgrunnen er blant annet utfordringer knyttet til at et stort antall elsparkesykler i bybildet til tider har skapt utrygghet og problemer for andre trafikanter og fotgjengere. 

I Bergen foreslår Bymiljøetaten i høringsforslaget blant annet en tillatelsesordning med et begrenset antall aktører. Konkurransetilsynet mener en slik ordning er fornuftig, fordi det både vil sikre trygge offentlige rom og skape konkurranse i markedet som vil være til fordel for forbrukerne. 

-En ordning der et begrenset antall aktører får tillatelse til å leie ut et større antall kjøretøy vil bidra til konkurranse samtidig som det sikrer at disse selskapene får inntekter og dermed nødvendige ressurser til drift og videreutvikling. Det vil også føre til at selskapene med effektiv drift og gode løsninger premieres. Dette vil komme brukerne av elsparkesykler til gode, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet Elisabeth Steckmest. 

Konkurransetilsynet er også positiv til at det i forskriften ikke legges opp til detaljregulering. Det er aktørene selv som kjenner markedet best og dermed er best egnet til å skape innovative og gunstige løsninger. 

Det foreslås videre å begrense antallet tillatte kjøretøy i sentrumssonene, mens det i de ytre sonene ikke vil være noen begrensning. 

-Dersom kommunen senere bestemmer seg for å øke antall elsparkesykler i de indre sonene bør dette tildeles utleieaktørene som kan vise til best utnyttelsesgrad av kjøretøyene. Dette vil bidra til å motivere selskapene til å konkurrere og være innovative, sier Elisabeth Steckmest. 

Konkurransetilsynet mener de foreslåtte endringene vil føre til et bedre tilbud for innbyggerne i Bergen. Samtidig mener tilsynet at gategrunnsleie ville være den aller beste løsningen for å regulere utleie av små elektriske kjøretøy. Dette innebærer at selskapene betaler en avgift per sykkel som plasseres ut, noe som ville gjort det dyrere å plassere ut flere sykler enn det er behov for. Ved en eventuell nasjonal lovendring som åpner for gategrunnsleie, bør det foretas en revisjon av forskriften der regulering gjennom gategrunnsleie står sentralt. 

Du kan lese hele høringssvaret her.

Les også: Endret regulering kan løse elsparkesykkel-utfordringer.

24876
Portrettbilde av Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet.
Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47667777