Online pharmacy markets in the Nordic

Denne rapporten fra nordiske konkurransemyndigheter konkluderer med at det er nødvendig med reformer i apotekbransjen. Det kan for eksempel dreie seg om reformer som fjerner unødvendige hindre ved oppstart av nettapotek, reformer knyttet til eierskap eller reformer knyttet til prisregulering. Nettapotek kan bidra til mer effektive apotektjenester, noe som kommer forbrukerne til gode.
Les mer >>

 


Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level

En felles rapport om det nordiske perspektivet på konkurransespørsmål i digitale markeder. Rapporten er et viktig bidrag i debatten om håndhevelse av konkurranseregelverket innen digitale markeder og regler for digitale plattformer. (2020)
Les mer >>

 


Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet

En rapport av de nordiske konkurransemyndighetene peker på behov for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren. (2016)
Les mer >>

 


A Vision for Competition – Competition Policy towerds 2020

Konkurranse og konkurransepolitikk kan stimulere til innovasjon og økonomisk vekst og bidra til økt kvalitet og effektivitet i offentlig sektor. Det går frem av en felles rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene.
Les mer >> No. 1/2013


 

Competition Policy and Green Growth – Interactions and challenges

Velfungerende markeder og konkurranse innen rammen av fornuftig utformede miljøpolitiske virkemidler er en forutsetning for kostnadseffektiv miljøpolitikk.
Les mer >> No. 1/2010Competition Policy and Financial Crisis – Lessons Learned and the Way Forward

Rapporten understreker viktigheten av at konkurransepolitikken ligger fast og at konkurransereglene håndheves strengt også i krisetider.
Les mer >> No. 1/2009Konkurransemessige problemstillinger i apotek- og legemiddelsektoren

Erfaringsutveksling mellom nordiske konkurransemyndigheter er viktig for å styrke konkurranse i apoteksmarkedet. Det er konklusjonen i en rapport om apotekmarkedet i Norden.
Les mer >> No. 1/2008Capacity for Competition

Det nordiske kraftmarkedet fungerer godt, men det er rom for forbedringer. Utfordringer er blant annet knyttet til sterk eierkonsentrasjon, krysseierskap og overføringskapasitet mellom de nordiske landene.
Les mer >> No. 1/2007Competition in Nordic Retail Banking

Felles for de nordiske bankmarkedene er at de er preget av få og store aktører. Konkurransemyndighetene peker på at dette kan være et uttrykk for lav konkurranse, og anbefaler flere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen for banktjenester.
Les mer >> No. 1/2006Nordic Food Markets

Prisnivået på norske matvarer er høyt sammenlignet med prisnivået i EU. Dette kommer frem i en ny rapport om de nordiske matvaremarkedene. Hovedårsaken til de høye prisene er de norske landbruksreguleringene.
Les mer >> No. 1/2005


 

Telecompetition

Towards a single Nordic market for telecommunication services?
Les mer >> No. 1/2004

 


A Powerful Competition Policy

Towards a more coherent competition policy in the Nordic market for electric power.
Les mer >> No. 1/2003


 

Konkurranseutsetting av kommunal virksomhet

Les mer >> No. 1/1998

Var dette nyttig?