Årsrapport for 2017 >>

Konkurransetilsynet har hatt høy aktivitet i 2017, ikke minst på etterforskningssiden. Tre bevissikringer er gjennomført i henholdsvis ølmarkedet, alarmmarkedet og avfallsmarkedet. I 2017 har tilsynet fattet to vedtak om ulovlig samarbeid. Fire forlag ble ilagt gebyr på til sammen over 30 millioner kroner.


 

Årsrapport for 2016 >>

Det har vært høy aktivitet i 2016, med flere tydelige vedtak som har hatt effekt både direkte i den enkelte saken og indirekte i form av forebyggende virkninger. God strategisk synlighet er også viktig for å fremme konkurranse og forhindre konkurranseskadelig atferd, skriver tilsynet i årsrapporten for 2016.


 

Årsrapport for 2015 >>

Rekordmange inngrep i fusjonssaker og gjennomslag i rettsapparatet er stikkord for Konkurransetilsynets arbeidsår i 2015.Tilsynet greip inn i fem av dei mange fusjons-sakene som var melde inn til tilsynet. Det er det største talet nokon gong i eit einskild år sidan 2007.


 

Årsrapport for 2014 >>

Årsrapporten oppsummerer de viktigste resultatene og aktivitetene til Konkurransetilsynet i 2014.


 

Årsrapport for 2013 >>

Årsrapporten oppsummerar dei viktigaste resultata og aktivitetane til Konkurransetilsynet i 2013.


 

Årsrapport for 2012 >>

Årsrapporten oppsummerar dei viktigaste resultata og aktivitetane til Konkurransetilsynet i 2012.


 

Årsrapport 2010 >>

Kartellsatsingen gir resultater. Konkurransetilsynet har intensivert kontrollene og etterforsker nå flere store saker parallelt. Flere selskaper har selv varslet om at de kan være involvert i ulovlig samarbeid.


Ikon for Årsrapport 2017.
Årsrapport 2017.