Ensidige og koordinerte virkninger

Kan ensidige og koordinerte virkninger oppstå samtidig? I foretakssammenslutningen mellom TeliaSonera og Tele2 (V2015-1) argumenterte Konkurransetilsynet for både ensidige og koordinerte virkninger. Tilsvarende gjorde EU-kommisjonen i foretakssammenslutningen mellom Hutchison og Telefonica Ireland (COMP/M.6992). Mulig tema for en masteroppgave er å undersøke i hvilke tilfeller en foretakssammenslutning kan gi opphav til både ensidige og koordinerte virkninger. I hvilke tilfeller står de to skadehypotesene i motsetning til hverandre? Oppgaven passer til en litteratur gjennomgang, nye teoretiske bidrag og sammenligning av ulike konkurransesaker.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no