Konkurransen i dagligvaremarkedet

I hvilken grad er det konkurranse mellom de ulike segmentene i dagligvaresektoren? Hva er kundenes preferanser for valg av butikk/segment? Er det et egent supermarkedssegment tilsvarende hva man finner i UK? Oppgaven er egnet for en spørreundersøkelse. Mulig innfallsvinkel for oppgaven kan være markedsavgrensning og implikasjoner for oppkjøp, eksempelvis Coop sitt oppkjøp av Ica.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no