Konkurransen i dagligvaremarkedet

I hvilken grad er det konkurranse mellom de ulike segmentene i dagligvaresektoren? Hva er kundenes preferanser for valg av butikk/segment? Er det et egent supermarkedsegment tilsvarende hva man finner i UK? Oppgaven er egnet for en spørreundersøkelse. Mulig innfalsvinkel for oppgaven kan være markedsavgrensning og implikasjoner for oppkjøp, eksempelvis Coop sitt oppkjøp av Ica.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no