Signalisering i markeder

Utveksling av priser og kapasitet og annen konkurransesensitiv informasjon i full åpenhet kan være skadelig for konkurransen. Eksempelvis påpekte Konkurransetilsynet i 2013 at bankenes signalisering av framtidig forventet rente på boliglån var uheldig og viste til at dette kunne gjør det lettere for bankene å koordinere sin adferd (se Dagens Næringsliv 23.5.2013). Se også rapport utarbeidet av tilsynet i 2015. Når kan man forvente at denne typen adferd er skadelig for konkurransen? Hvilken karakter må informasjonen ha? Markedsstruktur m.m.? Oppgaven kan være en teori/litteratur gjennomgang knyttet til enkelt/flere markeder.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no