Signalisering i markeder

Utveksling av priser, kapasitet og annen konkurransesensitiv informasjon i full åpenhet kan være skadelig for konkurransen. Konkurransetilsynet utalte eksempelvis i 2015 at bankenes signalisering av framtidig forventet rente på boliglån var uheldig og at dette kunne gjør det lettere for bankene å koordinere sin adferd (se rapport utarbeidet av tilsynet) Videre, i 2020 mistenkte tilsynet at Circle K og YX samarbeidet om fastsettelse av drivstoffpriser, hvor mistanken gikk ut på at publisering av veiledende listepriser la til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft (se vedtakene V2020-26 og V2020-27). Mulig oppgavetema: Når kan man forvente at denne typen adferd er skadelig for konkurransen? Hvilken karakter må informasjonen ha? Markedsstruktur m.m.? Har konkurransemyndighetenes tiltak hatt virkning? Oppgaven kan være en teori/litteratur gjennomgang knyttet til enkelt/flere markeder.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no