Høring fra Konkurransetilsynet – Sector Alarm Group AS

Konkurransetilsynet vurderer nå om vilkårene som ble pålagt Sector Alarm AS i 2019 skal videreføres, og ønsker innspill fra aktører i markedet.

Foretakssammenslutningen mellom Sector Alarm Group AS og Nokas AS ble godkjent på vilkår om avhjelpende tiltak 28. mars 2019. Vedtaket gjaldt i en periode på fem år, med adgang for Konkurransetilsynet til å fornye vedtaksperioden. Fristen for å fornye vilkårene i vedtaket er 28. mars 2024.

Høringsbrevet blir lagt ut på Konkurransetilsynets nettsider, konkurransetilsynet.no. Alle er velkomne til å svare på høringen.

Høringsfristen er 6. februar 2024.