Høring – Justering av maksimalpriser i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport

Konkurransetilsynet har sendt på høring forslag til endring av enkelte takstelementer i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Justeringen skjer som følge av en ekstraordinær økning i drivstoffpriser. Etter Konkurransetilsynets vurdering foreligger det spesielle forhold som gjør det nødvendig å fravike utredningsinstruksens krav om minimumsfristen for høring på seks uker. Høringsfristen er satt til to uker.

 

Tilsynet foreslår at de relevante maksimalprisene justeres med i gjennomsnitt ca. 2,4 prosent.

 

Høringsinnspill sendes til post@kt.no, og høringsfristen er fredag 13. mai 2022.