Hva kan foretaket oppnå ved å søke om lempning

Det lønner seg å være den første som avslører et ulovlig samarbeid for Konkurransetilsynet. Bare èn bedrift kan oppnå full lempning.

Dersom skaden har skjedd og bedriften er involvert i ulovlig samarbeid, står bedriften ovenfor vurderinger av mulig risiko og gevinst ved ulike handlingsalternativer. Dersom bedriften velger å avvente situasjonen, til enten Konkurransetilsynet avslører samarbeidet, noen andre tipser tilsynet om samarbeidet eller søker lempning, risikeres det betydelige bøter og anmeldelse av enkeltpersoner.

Selv om Konkurransetilsynet ikke vil varsle pressen ved en bevissikring, risikerer bedriften også at informasjon om inspeksjonen likevel når pressen for eksempel via bedriftens ansatte eller andre kilder.

Gjennom lempningsordningen kan du unngå gebyr og straffeforfølgning. Lempningssøkere viser også omverden at de tar ansvar for å rydde opp i egne rekker gjennom samarbeid med Konkurransetilsynet.

Tid er penger – kom først og søk om lempning

Jo raskere du melder fra om et ulovlig samarbeid, jo mer sannsynlig er fritakelse fra gebyr eller redusert gebyr. Dersom du venter for lenge, kan det være for sent å få innvilget helt eller delvis lempning – andre deltakere i samarbeid kan ha kommet deg i forkjøpet, andre kan ha tipset Konkurransetilsynet om samarbeidet, eller Konkurransetilsynet kan ha fått kjennskap til samarbeidet gjennom egne undersøkelser.

Konkurransetilsynet prioriterer avdekking av ulovlig samarbeid høyt og vurderer grundig alle tips og henvendelser om ulovlig samarbeid. Lempningsordningen gir en høyere oppdagelsesrisiko for deltakerne i et ulovlig samarbeid, ettersom alle nå har en mulighet for å henvende seg til Konkurransetilsynet og melde fra om et ulovlig samarbeid. Etter hvert som kjennskap til lempningsordningen øker, tilsier også erfaringer fra andre land at stadig flere vil søke om lempning. Samlet sett tilsier dette at det er betydelig risiko knyttet til å delta i et ulovlig samarbeid – og betydelig risiko ved ikke å melde fra først.