ØB Group får ikke kjøpe Betongvarer

Konkurransetilsynet forbyr ferdigbetong-selskapet ØB Groups oppkjøp av Betongvarer. Tilsynet mener oppkjøpet vil føre til redusert lokal konkurranse, og dermed høyere priser på ferdigbetong.

ØB Groups oppkjøp av Betongvarer ble meldt til Konkurransetilsynet 14. desember 2022. 23. mars i år varslet tilsynet selskapene om at oppkjøpet kunne bli stanset, på grunn av mulig redusert konkurranse i det lokale ferdigbetongmarkedet, der selskapene er konkurrenter.

ØB Group er en del av NCG-konsernet, som har eierinteresser i en rekke betongverk for produksjon av ferdigbetong i Norge. ØB Group har betongverk blant annet i Odda, Ølensvåg og på Stord. Betongvarer er en liten lokal aktør med et betongverk i Dimmelsvik i Kvinnherad.

– ØB Group og Betongvarer er de to største og næreste konkurrentene i det lokale ferdigbetongmarkedet på Folgefonnhalvøya. De møter i liten grad konkurranse fra andre selskaper. Selskapenes svar til Konkurransetilsynet har ikke endret vår vurdering, sier prosjektleder Hanne L. Falkanger ved avdeling for bygg, industri og energi.

Transportkostnadene ved å frakte ferdigbetong er høye. ØB Group og Betongvarer er de eneste leverandørene av ferdigbetong med betongverk i det lokale markedet. Andre aktører har lengre avstand til de fleste kundene og må i større grad ta ferge, noe som gir dem en ulempe i konkurransen.

– Vi frykter at ferdigbetongkundene på Folgefonnhalvøya i begrenset grad vil ha alternative leverandører å velge mellom etter oppkjøpet. Redusert konkurranse kan føre til økte betongpriser i dette området, sier nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi, Marita Mæland Skjæveland.

Konkurransetilsynets vedtak er endelig, men selskapene har mulighet til å klage tilsynets vedtak inn for Konkurranseklagenemda.

Konkurransetilsynets saksbehandling:

 

– Melding om fusjon mellom ØB Group og Betongvarer mottatt 14. desember 2022

– Varsel om at inngrep kan bli aktuelt sendt 19. januar 2023

Varsel om at oppkjøpet kan bli stanset sendt 23. mars 2023

– Frist partenes merknader 18. april 2023

– Frist endelig vedtak 10. mai 2023

2331
Portrettbilde av seniorrådgiver Hanne L. Falkanger, Konkurransetilsynet.
Prosjektleder Hanne L. Falkanger, Konkurransetilsynet.
24981
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Mæland Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Pressetelefon: 47 66 77 77