Allianse eller konkurranse?

 

Uansett hvem du er eller hvilken virksomhet du driver, er det opp til deg å forstå ditt ansvar når du opptrer som en aktør i et marked. Du må følge konkurranseloven. Konsekvensene kan være store om reglene brytes, og det hjelper ikke å skylde på uvitenhet i ettertid.  

Når konkurrenter samarbeider får det negative konsekvenser både for bedrifter, offentlige innkjøpere, forbrukere og samfunnet for øvrig. Konsekvensene kan være økte priser, mindre innovasjon og mangel på mangfold blant leverandører.

Vet du om brudd på konkurranseloven, eller har du selv vært involvert i dette? Gjøre det rette ved å melde ifra til oss. Les mer på kt.no/tips.